Mapa serwisu


Strona główna
Konsultacje społeczne z mieszkańcami
    Podstawa prawna
    Prototypowanie Placu Orła Białego
    Szczeciński Budżet Obywatelski 2020
    Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ul. Kredowej
    Konsultacje społeczne na temat koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39, przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    Konsultacje społeczne z mieszkańcami - archiwum
        Konsultacje społeczne lokalizacji pomnika Józefa Piłsudskiego
        Konsultacje projektu regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
        Wieloletnie kierunki inwestycyjne dla Miasta Szczecin po roku 2020
        Konsultacje zmian statutów Rad Osiedli
        Szczeciński Budżet Obywatelski 2019
            Głosowanie
            Zespół Opiniujący
            Ewaluacja
            Szczeciński Budżet Obywatelski - newsletter
        Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023
        Szczeciński Budżet Obywatelski 2018
            Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
            Weź udział w konsultacjach SBO 2018
            Zespół Opniujący
        Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024
        Szybki Tramwaj – II etap
        Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok
        Konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej
        Przebudowa torowisk tramwajowych – ETAP II
        Projekty Statutów Osiedli Miasta Szczecin – II etap
        Miasto sprawdza partycypację
            Ewaluacja procesów partycypacji społecznej
            Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
        Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023
        Zmiany na terenie Placu Orła Białego i w jego otoczeniu
        Szczeciński Budżet Obywatelski 2017
            Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2017: Oficjalne wyniki
                Wyniki - zadania duże - Północ
                Wyniki - zadania duże - Prawobrzeże
                Wyniki - zadania duże - Śródmieście
                Wyniki - zadania duże - Zachód
                Wyniki - zadania małe - Północ
                Wyniki - zadania małe - Prawobrzeże
                Wyniki - zadania małe - Śródmieście
                Wyniki - zadania małe - Zachód
                Wyniki - zadania ogólnomiejskie
                Raport z głosowania na SBO 2017
            Głosowanie
                Zagłosuj – wskaż na co wydać 7 mln zł
                Karty do wydruku
                Materiały do pobrania
                Zgłoś problem
                Listy zadań do głosowania
                    Zadania dzielnicowe duże
                        Zadania duże - Śródmieście
                        Zadania duże - Północ
                        Zadania duże - Zachód
                        Zadania duże - Prawobrzeże
                    Zadania dzielnicowe małe
                        Zadania małe - Śródmieście
                        Zadania małe - Prawobrzeże
                        Zadania małe - Zachód
                        Zadania małe - Północ
                    Zadania ogólnomiejskie
            Składanie propozycji
                Zadania złożone
                    Lista propozycji zadań - Ogólnomiejskie
                    Lista propozycji zadań - dzielnica Północ
                        Zadania duże - Północ
                        Zadania małe - Północ
                    Lista propozycji zadań - dzielnica Prawobrzeże
                        Zadania duże - Prawobrzeże
                        Zadania małe - Prawobrzeże
                    Lista propozycji zadań - dzielnica Śródmieście
                        Zadania duże - Śródmieście
                        Zadania małe - Śródmieście
                    Lista propozycji zadań - dzielnica Zachód
                        Zadania duże - Zachód
                        Zadania małe - Zachód
            Zespół ds. SBO 2017
            Zespół Opiniujący
        Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
        Projekty statutów Osiedli Miasta Szczecin
        Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina
        Przebieg Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju
        Konsultacje Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2021
        Konsultacje społeczne Budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok
        Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej
        Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania
        Budowa Obwodnicy Śródmieścia – etap VII
        Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza
        Konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej
        Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (II część konsultacji)
        Przebudowa ulic Andersena, Północnej, Wapiennej oraz budowa ulicy Miodowej na Osiedlu Osów
        Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Bogusława/ Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego
        Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)
        Zmiana granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów
        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020
        Konsultacje społeczne Budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok
        Szczeciński Budżet Obywatelski 2016
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 – Wskaż, na co wydać 6 milionów złotych
            Zasady głosowania
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - Listy zadań do głosowania
                Lista zadań - dzielnica Zachód
                Lista zadań - dzielnica Północ
                Lista zadań - dzielnica Prawobrzeże
                Lista zadań - dzielnica Śródmieście
            Dokumenty do pobrania
            Aktualności Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - propozycje zadań zgłoszonych przez Mieszkańców
                Lista propozycji zadań - dzielnica Prawobrzeże
                Lista propozycji zadań - dzielnica Północ
                Lista propozycji zadań - dzielnica Śródmieście
                Lista propozycji zadań - dzielnica Zachód
            Zgłoś problem
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - Wyniki głosowania
                Wyniki - dzielnica Zachód
                Wyniki - dzielnica Północ
                Wyniki - dzielnica Prawobrzeże
                Wyniki - dzielnica Śródmieście
        Konsultacje w sprawie budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap VI (część II konsultacji)
        Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej
        Konsultacje w sprawie rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
        Konsultacje w sprawie budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap VI
        Konsultacje zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
        Konsultacje Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina
        Konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatwy lokalnej
        Konsultacje budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok
        Konsultacje w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
            Budżet Obywatelski 2015 - Wskaż, na co wydać 5 milionów złotych
            Listy zadań do głosowania
                Lista zadań o charakterze ogólnomiejskim
                Lista zadań o charakterze dzielnicowym - dzielnica Prawobrzeże
                Lista zadań o charakterze dzielnicowym - dzielnica Śródmieście
                Lista zadań o charakterze dzielnicowym - dzielnica Zachód
                Lista zadań o charakterze dzielnicowym - dzielnica Północ
            Czat na temat Budżetu Obywatelskiego 2015
            Archiwum konsultacji w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
                Projekty złożone w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015
        Program rozwoju miasta "Szczecin 2020"
        Zmiana granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów
        Konsultacje dotyczące projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
        Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie.
        Konsultacje zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
            Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia SBO 2015
        Konsultacje projektów Statutów Osiedli
            Logowanie użytkownika
                Rejestracja użytkownika
                Zmiana parametrów użytkownika
                Regulamin użytkownika
        Konsultacje w sprawie egzaminu z topografii miasta dla taksówkarzy
        Konsultacje budżetu Miasta na 2014 rok
        Konsultacje w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014
            Wskaż, na co wydać 5 milionów złotych
            Karty oceny zadań - konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2014
            Archium konsultacji w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014
                Projekty złożone w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014
        Konsultacje społeczne dotyczące programu Szczecin Przyjazny Rodzinie
        Gospodarka odpadami
        Konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2013
        Przedszkola
        Zmiana granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Stare Czarnowo
    Konsultacje z mieszkańcami - newsletter
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
    Podstawa prawna
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r
O Serwisie
    Redakcja
    Mapa serwisu
    Dziennik zmian
    Statystyka dostępu

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl