Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - propozycje zadań zgłoszonych przez Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż poniższe listy zadań zawierają propozycje jakie Mieszkańcy zgłaszali do realizacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Listy zadań do głosowania, przygotowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej oraz weryfikacji propozycji przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, znajdują się w zakładce pn. „Listy zadań do głosowania” pod adresem: http://www.konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116112.asp

 

 KOMUNIKAT Z DN. 07 SIERPNIA 2015 R.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zespołu ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 z dnia 4 sierpnia br., powołanego Zarządzeniem Nr 92/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2015 r., wszystkie załączniki do zadań zgłoszonych przez Projektodawców w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, zostały opublikowane na stronie konsultuj.szczecin.pl.

KOMUNIKAT Z DN. 28 LIPCA 2015 R.

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom wniosków za zaangażowanie i zgłoszenie swoich propozycji do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, których w tym roku wpłynęło ponad 200. Życzymy wszystkim Wnioskodawcom projektów powodzenia w dalszych etapach!

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w trosce o jednolitość wizerunkową projektów, mającą wpływ na zachowanie równości szans zgłoszonych zadań na etapie głosowania, jak również z uwagi na szybkość oraz sprawność przeglądania projektów na serwerze, zgłoszone wnioski publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w wersji PDF z uwzględnieniem wyłącznie pól obowiązkowych formularza tj. bez punktu 9 pn. „Dodatkowe załączniki”.

Natomiast wszelkie załączniki, materiały i opracowania, stanowiące źródło dodatkowych informacji o projektach, trafiają do jednostek organizacyjnych Urzędu opiniujących i weryfikujących składane propozycje pod względem merytorycznym w trosce o zapewnienie jak najbardziej rzetelnej oceny wniosków.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o projektach, zawartymi m.in. w materiałach dodatkowych, mogą się z nimi zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 w pok. 407 - Biuro Strategii lub w pok. 335 M – Biuro ds. Organizacji Pozarządowych), bądź otrzymać je drogą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres: sbo2016@um.szczecin.pl
 

Propozycje zadań zgłoszonych przez Mieszkańców do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok w podziale na poszczególne dzielnice Szczecina znajdują się w poniższych podrozdziałach.

 

Lista propozycji zadań - dzielnica Prawobrzeże

Lista propozycji zadań - dzielnica Północ

Lista propozycji zadań - dzielnica Śródmieście

Lista propozycji zadań - dzielnica Zachód

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl