Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOpis zmiany
Konsultacje społeczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin2022-01-14 12:07:51poprawki edycyjne
Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego2022-01-12 14:17:10raport z konsulatcji
Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji2022-01-10 14:39:59Dodano nowy załącznik
Strona główna2021-12-30 08:56:09nowe konsultacje
Konsultacje społeczne z mieszkańcami - archiwum2021-12-30 08:54:44aktualizacja danych
Konsultacje społeczne z mieszkańcami2021-12-30 08:53:00aktualizacja danych
Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn2021-12-23 14:35:23Dodano nowy załącznik
Zespół Opiniujący i Odwoławczy2021-12-23 14:10:21Dodano nowy załącznik
Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok2021-12-21 10:35:08Dodano nowy załącznik
Szczeciński Budżet Obywatelski 20222021-12-07 15:45:09nowy wpis
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi2021-11-26 15:20:45aktualizacja
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.2021-10-14 13:40:57Ogłoszenie konsultacji społecznych
Warsztaty konsultacyjne2021-10-04 13:02:06Dodano nowy załącznik
Konsultacje projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-20282021-09-23 09:58:19nowy wpis
Zespół Opiniujący i Odwoławczy2021-07-12 14:29:43zmiana danych dot. nadzwyczajnego VIII ZOD
Szczeciński Budżet Obywatelski 20212021-04-23 14:45:15Dodano nowy załącznik
Oświadczenie w sprawie dostępności2021-03-23 14:28:50dopisanie brakujacego identyfikatora id="a11y-email"
Podział na obszary2021-03-11 11:05:00nowy wpis
Pula środków2021-03-11 10:55:36nowy wpis
Głosowanie2021-03-11 10:49:47nowy wpis
Projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego2021-03-09 09:35:12nowy wpis SBO
Ewaluacja2021-03-09 08:04:21nowy wpis
Weryfikacja projektów2021-03-05 14:20:01nowy wpis
Podstawa prawna2021-03-05 13:47:39nowa pozycja
Akademia SBO2021-03-04 15:00:17 nowa pozycja
Opieka nad zabytkami2021-01-28 09:56:13Dodano nowy załącznik
Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok2020-12-07 13:31:31Dodano nowy załącznik
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.2020-10-15 09:41:38Dodano nowy załącznik
Strategia elektromobilności 20352020-10-12 15:20:43dodanie informacji
Konsultacje społeczne dotyczące zmian systemu parkowania w Szczecinie2020-09-14 10:04:08informacja
Zespół Opiniujący i Odwoławczy2020-08-28 08:11:33informacja
Głosowanie2020-08-26 12:02:23nowa pozycja
Akademia SBO2020-08-26 12:01:48nowa pozycja
Podział na obszary2020-08-26 12:01:31nowa pozycja
Harmonogram2020-08-26 12:01:15nowa pozycja
Statystyki2020-08-26 11:59:29nowa pozycja
Weryfikacja projektów2020-08-26 11:55:37nowa pozycja
Szczeciński Budżet Obywatelski 20202020-08-26 11:55:07aktualizacja linków
Akademia SBO2020-08-26 11:53:19nowa pozycja
Szczeciński Budżet Obywatelski 20192020-08-26 11:52:41nowa pozycja
Harmonogram2020-08-25 13:09:35nowa pozycja
Głosowanie2020-08-25 09:48:05nowa informacja
Weryfikacja projektów2020-08-24 12:51:35nowa pozycja
Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.2020-08-21 12:12:20informacia
Statystyki2020-07-31 12:23:33nowa pozycja
Pula środków2020-07-29 11:51:30nowa pozycja
Szczeciński Budżet Obywatelski - newsletter2020-07-03 10:44:25nowa pozycja
Konsultacje z mieszkańcami - newsletter2020-07-03 10:42:56Dodano nowy załącznik
Konsultacje społeczne dotyczące planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania2020-06-24 08:10:50Dodano nowy załącznik
Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - Wyniki głosowania2020-03-04 10:08:03korekta metryki