Szanowni Państwo

Na tej stronie prezentujemy planowane do wprowadzenia zmiany w prawie lokalnym, w obowiązujących nas przepisach, a także inne, ważne z punktu widzenia życia w Szczecinie tematy. Dotyczą one nas wszystkich, mieszkańców Szczecina. Dlatego chcę je poddać Państwa ocenie.

Zapraszamy do konsultacji.

Piotr Krzystek
Prezydent Szczecina

Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024

  Zapraszamy do konsultacji

 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

  Zapraszamy do konsultacji

 

Szybki Tramwaj

 

Szczeciński Budżet Obywatelski

na 2018 rok

  Zapraszamy do konsultacji

 

Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin

na 2018 rok

  Zapraszamy do konsultacji

 

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie inicjatywy lokalnej

  Zapraszamy do konsultacji

 

Przebudowa torowisk tramwajowych

 

Projekty Statutów Osiedli Miasta Szczecin

 

Miasto sprawdza partycypację

 
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bop@um.szczecin.pl