Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOpis zmiany
Warsztaty konsultacyjne2021-05-04 14:40:52 nowa pozycja
Konsultacje społeczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin2021-05-04 14:33:02dodanie linku do warsztatów.
Strona główna2021-05-04 13:51:19nowe konsultacje
Konsultacje społeczne z mieszkańcami2021-05-04 13:47:07aktualizacja danych
Konsultacje społeczne z mieszkańcami - archiwum2021-05-04 13:46:45aktualizacja
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi2021-04-28 13:24:41informacia
Szczeciński Budżet Obywatelski 20212021-04-23 14:45:15Dodano nowy załącznik
Szczeciński Budżet Obywatelski 20222021-04-19 14:59:07Dodano nowy załącznik
Oświadczenie w sprawie dostępności2021-03-23 14:28:50dopisanie brakujacego identyfikatora id="a11y-email"
Podział na obszary2021-03-11 11:05:00nowy wpis
Pula środków2021-03-11 10:55:36nowy wpis
Głosowanie2021-03-11 10:49:47nowy wpis
Projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego2021-03-09 09:35:12nowy wpis SBO
Ewaluacja2021-03-09 08:04:21nowy wpis
Weryfikacja projektów2021-03-05 14:20:01nowy wpis
Podstawa prawna2021-03-05 13:47:39nowa pozycja
Akademia SBO2021-03-04 15:00:17 nowa pozycja
Opieka nad zabytkami2021-01-28 09:56:13Dodano nowy załącznik
Zespół Opiniujący i Odwoławczy2020-12-16 08:25:30zmiana danych dot. nadzwyczajnego VIII ZOD
Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok2020-12-07 13:31:31Dodano nowy załącznik
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.2020-10-15 09:41:38Dodano nowy załącznik
Strategia elektromobilności 20352020-10-12 15:20:43dodanie informacji
Konsultacje społeczne dotyczące zmian systemu parkowania w Szczecinie2020-09-14 10:04:08informacja
Zespół Opiniujący i Odwoławczy2020-08-28 08:11:33informacja
Głosowanie2020-08-26 12:02:23nowa pozycja
Akademia SBO2020-08-26 12:01:48nowa pozycja
Podział na obszary2020-08-26 12:01:31nowa pozycja
Harmonogram2020-08-26 12:01:15nowa pozycja
Statystyki2020-08-26 11:59:29nowa pozycja
Weryfikacja projektów2020-08-26 11:55:37nowa pozycja
Szczeciński Budżet Obywatelski 20202020-08-26 11:55:07aktualizacja linków
Akademia SBO2020-08-26 11:53:19nowa pozycja
Szczeciński Budżet Obywatelski 20192020-08-26 11:52:41nowa pozycja
Harmonogram2020-08-25 13:09:35nowa pozycja
Głosowanie2020-08-25 09:48:05nowa informacja
Weryfikacja projektów2020-08-24 12:51:35nowa pozycja
Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.2020-08-21 12:12:20informacia
Statystyki2020-07-31 12:23:33nowa pozycja
Pula środków2020-07-29 11:51:30nowa pozycja
Szczeciński Budżet Obywatelski - newsletter2020-07-03 10:44:25nowa pozycja
Konsultacje z mieszkańcami - newsletter2020-07-03 10:42:56Dodano nowy załącznik
Konsultacje społeczne dotyczące planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania2020-06-24 08:10:50Dodano nowy załącznik
Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - Wyniki głosowania2020-03-04 10:08:03korekta metryki
Szczeciński Budżet Obywatelski 20182020-03-03 09:03:58dodanie linku do szczegółowych wyników głosowania
Szczeciński Budżet Obywatelski 2018: Oficjalne wyniki2020-03-03 08:56:08nowa pozycja
Ewaluacja2020-02-26 10:02:37Dodano nowy załącznik
Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok2019-12-20 13:44:29dodane zapisu audio z odbytych konsultacji
Prototypowanie Placu Orła Białego2019-07-16 13:42:51wpis
Konsultacje społeczne na temat koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39, przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie2019-06-11 11:18:35dodanie informacji
Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ul. Kredowej2019-05-13 15:29:24Dodano nowy załącznik