O Serwisie

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada wymagania techniczne na systemy publikowania danych publicznych. Infrastruktura UM Szczecin spełnia te wymagania, a w wielu miejscach nawet je przekracza. Dla potrzeb serwera bazy danych korzystamy z maszyny IBM Netfinity 5100 Series. Serwer aplikacyjny jest posadowiony na serwerze IBM Netfinity 5000 Series. Korzystamy także z serwerów udostępniających dane w Internecie, jednak z oczywistych względów bezpieczeństwa nie będziemy zdradzać ich architektury. W celu zwiększenia dostępności nasz Urząd korzysta z kilku dostawców Internetu, co jest zgodne z wymaganiami ustawy.

Do przechowywania danych transakcyjnych wykorzystujemy MS SQL Server 2000 Enterprise. Codziennie  automatycznie wykonywane są trwałe kopie, a co 15 minut kopie różnicowe. Dostęp do systemu transakcyjnego ma ok 1000 komputerów w Urzędzie.

Aplikacja BIP to element większej infrastruktury opartej o serwer aplikacyjny ICOR.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl