Szczeciński Budżet Obywatelski 2018

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia Nr 240/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych – Szczeciński Budżet Obywatelski 2018 w związku z Uchwałą Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zarządza się przeprowadzenie na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

W ramach konsultacji społecznych w sprawie SBO 2018 na wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Szczecin została przeznaczona kwota 8.000.000 złotych.

Już po raz piąty Mieszkańcy Szczecina zdecydują jakie inwestycje zostaną zrealizowane w Mieście w ramach kolejnej edycji Budżetu.

Zadania do SBO 2018 można zgłaszać w terminie od dnia 7 czerwca do dnia 5 lipca 2017 r.

Zapraszamy do nowego serwisu internetowego Urzędu dedykowanego konsultacjom społecznym w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018: sbo.szczecin.eu, za pośrednictwem którego mogą Państwo złożyć wniosek, zapoznać się z zasadami tegorocznej edycji Budżetu, jak również zadać pytanie i uzyskać niezbędną pomoc. 

Macie Państwo pytania? Zapraszamy na Dyżur SBO!

Gdzie: Centrum informacji Turystycznej (pl. Żołnierza 20)
Kiedy: 22 i 26 czerwca, w godzinach 15-18

oraz

Gdzie: Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Jasne Błonia, stoisko „miejskie”
Kiedy: 18 czerwca, w godzinach 11-18

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bop@um.szczecin.pl