Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę liderów szczecińskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Tak przygotowany Program ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta. Zapisy Programu są wyrazem ogromnego zaufania, jak i nadziei pokładanych w aktywnych organizacjach działających na rzecz polepszenia jakości życia w naszym Mieście.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 2 września 2019 r. do dnia 13 października 2019 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Konsultacje społeczne są prowadzone w następujących formach:

1) badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Uchwały na stronie http://konsultuj.szczecin.pl oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały w formie elektronicznej na adres e-mail: bdo@um.szczecin.pl oraz w formie papierowej w Biurze Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin w terminie od dnia 2 września 2019 do dnia 13 października 2019 r.;
2) organizacji zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących projektu Uchwały, w dniach: 3 września 2019 r., 10 września 2019 r., 17 września 2019 r. oraz 8 października 2019 r.
 

Zapraszamy wszystkie uprawnione odmioty do współpracy!


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl