Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Gospodarka odpadami

odpady

Sprawozdanie z wyników konsultacji w sprawie wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami

Konsultacje społeczne w sprawie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami prowadzono poprzez ankietę dostępną w internecie, możliwość wypowiedzi na piśmie oraz przesłanie listu elektronicznego (e-mail). Formalną podstawą konsultacji były:

- Zarządzenie 417/12 w sprawie konsultacji społecznych założeń systemu gospodarki odpadami oraz  Zarządzenie 465/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina przedłużające czas trwania konsultacji do 4 listopada 2012 roku.

Strona internetowa z ankietą w sprawie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami na www.konsultuj.szczecin.pl w okresie od 18 września do 4 listopada br. została odwiedzona 20 707 razy. W konsultacjach wzięły ponadto osoby, które złożyły swoje opinie w Biurze Obsługi Interesantów (8 opinii) oraz osoby, które wypowiedziały się pisząc bezpośrednio na adres poczty elektronicznej gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl (kilkanaście opinii).

Głosowało 1057 osób. Oddane głosy mają charakter unikalny. Z uwagi na potrzebę uniknięcia wielokrotnego głosowania przez tę samą osobę zasadą udziału w głosowaniu jest wcześniejsze zalogowanie się przez osobę zainteresowaną.

Przebieg i wyniki głosowania internetowego przedstawiają zamieszczone poniżej wykresy.

Integralną częścią prowadzonych konsultacji było udostępnienie mieszkańcom miejsca na wyrażenie opinii na temat związany z nowym systemem gospodarowania odpadami. Opublikowano 109 opinii wyrażonych przez 70 osób. Do moderacji skierowano 10 opinii, nie usunięto żadnej, mimo niewątpliwie dyskusyjnego charakteru niektórych ocen. Przedstawione oceny można scharakteryzować następująco:

1. Znaczna część mieszkańców jest głęboko przekonana, że jedynym możliwym do zastosowania wariantem jest naliczanie opłat od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Osoby te najczęściej pomijają inne aspekty wprowadzenia opłat, a więc skuteczność i nieuchronność ponoszenia opłat.

2. Osoby preferujące naliczanie opłat w zależności od liczby osób zamieszkałych często utożsamiają się z poglądem, że najważniejsza jest proporcjonalność opłat a problemem administracji (samorządowej, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty itd.) jest stosowanie mechanizmów weryfikacji i egzekucji danych stanowiących podstawę określenia wysokości opłat.

3. Osoby optujące za metodą naliczania opłat w zależności od zużycia wody i/lub powierzchni użytkowej podkreślają w swoich wypowiedziach istniejącą zależność pomiędzy przyjętym miernikiem a poziomem produkcji odpadów oraz odpowiedzialność społeczną za podjętą decyzję.

4. W opiniach przedstawiane były również koncepcje rozwiązań, które ze względu na ograniczenia wynikające z zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie mogą być rozpatrywane. Dotyczyło to zwłaszcza wszelkiego rodzaju koncepcji zastosowania wieloskładnikowych opłat oraz naturalnej metody naliczania opłat od pojemności pojemnika do gromadzenia odpadów.

5. Niektóre z wypowiedzi zawierały podstawowe błędy merytoryczne. W takich przypadkach następowała interwencja moderatora merytorycznego konsultacji, przedstawiająca aktualny stan prawny i interpretację przepisów (wpisy z nickiem „informacja”).


Szanowni Państwo!

Zapraszam do konsultacji społecznych w sprawie systemu gospodarki odpadami w naszym mieście.

W 2011 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy której zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmieni się także sposób naliczania opłat. Wg nowych zasad nie będziemy płacić za wywóz odpadów firmie wywozowej, ale bezpośrednio gminie, która w drodze uchwały określi stawki. Nowe zasady ruszą najpóźniej 1 lipca 2013 roku.

W związku z tym musimy wypracować racjonalny system naliczania opłat za wywóz śmieci, w oparciu o jedną z kilku możliwości, które wskazuje ustawa.

Każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Metoda naliczania opłaty według metrów kwadratowych mieszkania jest krzywdząca dla mieszkańców dużych mieszkań. Metoda według zużycia wody nie spodoba się właścicielom ogródków. Metoda naliczania według ilości mieszkańców może spowodować, że za przebywających w Szczecinie czasowo, lub tych którzy zdeklarują, że tu nie mieszkają - zapłacą pozostali mieszkańcy. Niezależnie od powyższego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta jeszcze w tym roku.

Jedno jest pewne, gmina nie będzie zarabiać na śmieciach, prawo tego nie dopuszcza. Do kasy gminy wpłynie tyle pieniędzy ile faktycznie nowy system będzie kosztował, nas wszystkich.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące nowych zasad znajdziecie Państwo poniżej a także na stronach: www.odpady2013.egos.pl oraz www.egos.pl.

Zachęcam do zabrania głosu. Zapraszam do konsultacji.

Piotr Krzystek
Prezydent Szczecina

OPŁATY ZA WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Proszę naliczyć swoją opłatę wg wszystkich proponowanych metod.

METODA OD ZUŻYCIA WODY

Propozycja zakłada obliczenie stawki za wywóz śmieci na podstawie ilości zużytej wody. Ustawa definiuję zużywaną wodę, jako szczególny rodzaj odpadu. Wzór zakłada iloczyn metrów sześciennych i stawki za odpady segregowane i niesegregowane.

Roczna stawka za metr sześcienny zużytej wody w mieszkaniu: Odpady segregowane 5,19 PLN/m3
Odpady niesegregowane 6,75 PLN/m3
Podaj roczne zużycie wody w mieszkaniu: m3
Szacunkowa miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odpady segregowane: PLN
Odpady niesegregowane: PLN

 

METODA OD POWIERZCHNI MIESZKANIA

Dla tej metody kluczowy jest metraż nieruchomości. Wzór opiera się o iloczyn metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i stawki opłaty – zróżnicowanej w zależności od wielkości mieszkania.

Roczna stawka za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania:
Odpady segregowane  
za pierwsze 30 m2 7,34 PLN/m2
za następne 50 m2 6,38 PLN/m2
za następne 60 m2 2,53 PLN/m2
za pozostałą powierzchnię powyżej 140 m2 1,32 PLN/m2
   
Odpady niesegregowane 9,54 PLN/m2
Podaj powierzchnię użytkową mieszkania: m2
Szacunkowa miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odpady segregowane: PLN
Odpady niesegregowane: PLN

 

METODA OD ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W NIERUCHOMOŚCI

Opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów można obliczyć na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W proponowanej wersji dla odpadów segregowanych i niesegregowanych jest to iloczyn liczby osób i stawki opłaty.

Roczna stawka od osoby zamieszkałej: Odpady segregowane 180 PLN/osoba
Odpady niesegregowane 228 PLN/osoba
Podaj liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniu:
Szacunkowa miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odpady segregowane: PLN
Odpady niesegregowane: PLN

Załączniki:

IV
udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2012/09/13 13:45:02, odpowiedzialny/a: dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/11/20 13:18:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/11/20 13:18:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/02/22 13:14:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/11/12 09:48:04 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/17 09:31:14 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/17 08:07:56 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/15 15:03:39 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/15 15:00:15 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/14 13:39:44 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/14 13:36:45 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/14 13:34:31 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/14 13:09:02 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/14 13:03:16 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/14 12:50:51 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/14 11:58:20 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/14 11:50:44 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/14 11:28:16 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/13 14:03:18 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/13 13:45:02 nowa pozycja

Komentarze

Logowanie użytkownika

Zamieszczane wpisy obowiązuje regulamin. Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi i szacunku dla cudzych poglądów. Państwa opinie podlegają archiwizacji i moderacji.

Kontakt z Administratorem - UWAGA. Prosimy o zachowanie domyślnego tytułu wiadomości.

Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się!