Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

WYNIKI KONSUTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE LPR NA LATA 2017 - 2023

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH  AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Na podstawie Zarządzenia NR 345/17  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  25 lipca 2017 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od w terminie od dnia 09 sierpnia 2017 r. do dnia 08 września 2017 r w formie:

1) prezentacji diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, która odbyły się:

a) w dniu 09 sierpnia 2017 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej "ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;

b) w dniu 12 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;


2) zbierania od mieszkańców w terminie od 9 sierpnia 2017 r. do 08 września 2017 r. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, przedstawionych na prezentacjach, o których mowa w pkt 1 oraz dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjmowane są za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:


1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,
2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,
4) złożenie podczas prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej "ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/07/20 12:49:18, odpowiedzialny/a: Marta Kaszubowska , wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2017/10/10 08:42:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2017/10/10 08:42:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/08/17 11:43:40 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/07/25 15:23:38 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/07/25 15:15:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/07/20 12:49:17 nowa pozycja