Lista tematów zatwierdzonych

Lp.TematZałącznik
1 Modernizacja, (rewaloryzacja) Stawu Brodowskiego wraz z okolicznymi terenami przyległymi do niego
2 Budowa chodnika, ścieżki (drogi) rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Bogumińskiej w Szczecinie
3 Stworzenie przenośnej platformy promującej miasto z trójwymiarowym napisem Kocham Szczecin o wymiarach 2 metry wysokości na 15 metrów szerokości.
4 Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego.
5 Odbudowa pomnika Sediny na Placu Tobruckim.
6 Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy Gimnazjum nr 8 w Szczecinie przy ul. Dubois 38/41.
7 Budowa nowego przejścia dla pieszych i rowerzystów na Pl. Żołnierza Polskiego łączącego Al. Kwiatową i Złoty Szlak.
8 Rewitalizacja Podzamcza w Szczecinie – poprawa dostępności obszaru dla pieszych i rowerzystów, modernizacja Rynku Nowego wraz z budową fontanny.
9 Przeprojektowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i rowerzystów przez Trasę Zamkową przy kościele św. Piotra i Pawła w celu skrócenia czasu oczekiwania potrzebnego na przejście.
10 Przeprowadzenie modernizacji dróg rowerowych wzdłuż Al. Wojska Polskiego wraz z budową brakujących odcinków.
11 Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Świerczewskiej i ul. Santockiej.
12 Poprawa jakości przejazdów i przejść przez torowiska tramwajowe w Szczecinie.
13 Remont dróg rowerowych (Cukrowa, Zegadłowicza, Duńska, Krasińskiego, Orzeszkowej).
14 Przebudowa przystanku autobusów miejskich "Wyszyńskiego" w kierunku Placu Zwycięstwa.
15 Ścieżka rowerowa łącząca przystanek autobusowy przy ul. Komuny Paryskiej (skrzyżowanie z ul. Przyjaciół Żołnierza) ze ścieżką rowerową biegnącą przy biurowcu Oxygen.
16 Program realizacji pasów i kontrapasów dla rowerów oraz modernizacji tras rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin (9 lokalizacji).
17 Położenie asfaltu na ul. Świerczewskiej i modernizacja chodnika w ciągu drogi.
18 Wyznaczenie miejsc parkingowych na całej długości ul. Pocztowej wraz z wyznaczeniem miejsc dla pojazdów samochodowych osób niepełnosprawnych.
19 Zielony Szczecin – 1000 drzew dla Szczecina.
20 Toaleta miejska (projekt przewidziany jest do realizacji na terenie Jasnych Błoni).
21 Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Wernyhory.
22 Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Księżnej Przybysławy.
23 Przebudowa przystanku autobusów miejskich "Turzyn Dworzec" w kierunku Osiedla Przyjaźni.
24 Gryf Szczeciński nie tylko dla Turystów.
25 Budowa mini ronda ul. Złotowska - ul. Duńska - ul. Jemiołowa.
26 Utworzenie ogólnodostępnych siłowni na wolnym powietrzu na terenach parkowych Miasta Szczecina – część lewobrzeżna.
27 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu od Bramy Głównej Cmentarza Centralnego wzdłuż ogrodzenia cmentarza do ul. Źródlanej.
28 Remont chodnika po obu stronach ul. A. Mickiewicza w Szczecinie na odcinku od Mostu Akademickiego do ul. Wernyhory.
29 Przebudowa ul. Spiskiej.
30 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 – pawilon dla grup przedszkolnych.
31 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa chodników, konstrukcji jezdni z nawierzchnią, budowa ośw. ulicznego, oprac. dok. projektowej dot. ul. Tynieckiej, Zbójnickiej i Harnasiów
32 Siłownia pod chmurką, "Siłownia w plenerze" (między Pomnikiem Czynu Polaków a amfiteatrem).
33 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gen. L. Rayskiego (SP Nr 54).
34 Budowa (remont) nawierzchni zespołu ulic gminnych: Aluminiowa, Biała, Kruszcowa, Planty w Podjuchach.
35 Budowa chodnika (wraz ze ścieżką rowerową) w ciągu ulicy Stalmacha od skrzyżowania z ul. 1 Maja w kierunku ul. Lubeckiego w Szczecinie (do zabudowań przed ul. Polną).
36 Zabudowa podwórka – plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz parking (kwartał utworzony przez budynki przy ul.: Mierniczej (17-19), A. Krzywoń (1-4), E. Gierczak (19-22) oraz Oficerskiej (13-15).
37 Rewitalizacja placu zabaw z dobudową placu o urządzenia wspinaczkowe przeznaczone dla dzieci z grupy wiekowej 6-14 lat (plac zabaw w parku Szczecin Dąbie).
38 Poprawa wizerunku i funkcjonalności ul. Ofiar Oświęcimia.
39 Modernizacja torowiska na Al. Wyzwolenia, na odcinku od Placu Rodła do Placu Żołnierza Polskiego.
40 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na budowie chodnika w ciągu ul. Olkuskiej.
41 Integracyjne place zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych.
42 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Wodozbiór".
43 Pełne zagospodarowanie ul. Szerokiej poprzez budowę chodników, wjazdów i ścieżki rowerowej.
44 Budowa Alei Zamkowej jako przedłużenie Alei Kwiatowej i Złotego Szlaku.
45 Nowa zieleń miejska - program kompleksowych nasadzeń drzew wzdłuż ulic w śródmieściu i centrum Szczecina.
46 Budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów po obu stronach jezdni w ciągu ul. Łubinowej z połączeniem nowej drogi z istniejącymi drogami dla rowerów przy ul. Handlowej oraz ul.Struga.
47 Ustawienie ławek na przystanku tramwajowym linii 4, 11, 12 "Szpitalna".
48 Przebudowa ul. Staromiejskiej.
49 Remont i modernizacja ulic na górnej części dzielnicy Żelechowa .
50 Przebudowa ul. Źródlanej.
51 Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej wraz z modernizacją wjazdów i zagospodarowaniem pasa zieleni przy ul. Szerokiej.
52 Ścieżka rowerowa / piesza (Szosa Stargardzka).
53 Budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie Al. Wyzwolenia na odcinku od Placu Żołnierza Polskiego do ul. Borysza.
54 Utworzenie zieleńca na terenie nieczynnego kąpieliska Paprotka.
55 Rozbudowa (modernizacja) placu zabaw wraz z budową monitoringu na terenie Przedszkola Publicznego Nr 11 „Jarzębinka” na os. Kasztanowym.
56 Wyznaczenie pasów rowerowych na ulicach: Słowackiego, Staszica, Salomei, Plater, Malczewskiego, 5 Lipca, Zaleskiego, Kołłątaja oraz wykonanie śluzy rowerowej Królowej Korony Polskiej/Wojska Polskiego.
57 Budowa szatni i zaplecza sanitarnego dla dzieci i młodzieży, trenującej na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.
58 Zagospodarowanie dawnego amfiteatru w Żydowcach.
59 Budowa hali sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul . Młodzieży Polskiej 9.
60 Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej - wykonanie drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą otaczającą oraz wyposażenie placówki w meble i sprzęt rehabilitacyjny.
61 Renowacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 74.
62 Naprawa chodnika wzdłuż ul. 26 Kwietnia od ul. Derdowskiego do Turzynu (kontynuacja inwestycji wykonanej przez Miasto na ul. Taczaka - cd. ścieżki rowerowej).
63 Poprawa warunków życia mieszkańców płn. części Śródmieścia oraz dostępności do reprezentacyjnych miejsc i obiektów użyteczności publicznej poprzez rewitalizację chodników w al. Wyzwolenia/ul. Felczaka
64 Budowa profesjonalnego zespołu boisk do gry w bule.
65 Rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie z zachowaniem istniejącego drzewostanu platanów, jako wizytówki miasta i miejsca spotkań mieszkańców.
66 Rewitalizacja skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego.
67 Park Majowe - zagospodarowanie terenu.
68 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kupczyka przy Jeziorze Głębokie.
69 Remont alejek dla pieszych w Parku Żeromskiego.
70 Poprawa stanu technicznego obiektów rekreacyjno-sportowych w parku przy ul. Przodowników Pracy.
71 Przywrócenie do pełnej sprawności technicznej zabytkowego wagonu tramwajowego typu 102Na nr 606.
72 Remont chodnika w ciągu ul. Łukasińskiego od ul. Grota-Roweckiego do ul. Somosierry, ul.Somosierry od ul.Łukasińskiego do ul. Żołnierskiej.
73 Budowa placu rolkowego.
74 Przedłużenie ścieżki rekreacyjnej w lesie Arkońskim do Polany Miodowej oraz oświetlenie tego ciągu komunikacyjnego.
75 DOM KULTURY – osiedlowe miejsce spotkań sąsiedzkich, klubu seniora, klubów dla dzieci i młodzieży, miejsce działań społecznych.
76 Zagospodarowanie i modernizacja całej ul. Szarotki, w tym: wymiana chodnika dla pieszych, naprawa jezdni i budowa śmietnika oraz budowa skweru i obsadzenie ulicy drzewkami.
77 Budowa przejścia pieszego przez torowisko na przystanku tramwajowym Wernyhory.
78 Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, otoczonego bieżnią tartanową oraz zewnętrznego ogródka – siłowni/fitness.
79 Droga do szkoły - osiedle nad Rudzianką, ul. Smutna.
80 Budowa parkingu w ciągu ul. Księżnej Zofii nr 2.
81 Remont chodnika i schodów w ciągu ul. Rugiańska od numeru 53 do skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej.
82 Wykonanie planszy tematycznej dotyczącej I Wojny Światowej niedaleko bramy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.
83 Rewitalizacja parku przy ul. Niemierzyńskiej koło Gimnazjum nr 6 ( były cmentarz niemiecki).
84 Wymalowanie znaków drogowych P-13 na jezdniach wlotów i wylotów z rond, wokół których prowadzi droga rowerowa.
85 Utworzenie pasażu pieszego wraz z posadzeniem drzew wzdłuż "domków profesorskich" na odcinku pomiędzy ul. Mariacką a ul. Farną.
86 Ustawienie drzew w donicach i małej architektury miejskiej na Rynku Siennym w Szczecinie.
87 Utworzenie ogólnodostępnej wypożyczalni rowerów na terenie lewobrzeżnej części miasta Szczecina.
88 Remont i modernizacja Placu im. Waleriana Pawłowskiego.
89 Wykonanie tablicy tematycznej dotyczącej Kampanii Wrześniowej 1939 r. niedaleko bramy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.
90 Budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w Dąbiu.
91 Wykonanie miejsc postojowych dla pojazdów – parking przy boisku "Orlik 2012" na ul. Wojciechowskiego.
92 Poprawa parametrów i przejezdności ul. Ornej w Szczecinie od ul. Stołczyńskiej do ul. Nehringa.
93 Modernizacja ul. Warszawskiej i Osadników na Osiedlu Stołczyn.
94 Opracowanie koncepcji kompleksowej rewitalizacji Osiedla Stołczyn, ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia pierwotnego układu urbanistycznego i zabudowy osiedla.
95 Stanica wodniacka w Skolwinie.
96 Budowa nowoczesnego, profesjonalnego skateparku, z możliwością organizacji dużych imprez o charakterze międzynarodowym.
97 Szatnia dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie.
98 Budowa chodnika i remont nawierzchni w ciągu ul. Żniwnej od ul. Szerokiej do ul. Sianokosów.
99 Budowa ścieżki rowerowej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych (ul. Wincentego Pola).
100 Udrożnienie i utwardzenie nawierzchni ul. Głębokiej.
101 Zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie na park osiedlowy.
102 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Traugutta - Lindego - Przybyszewskiego.
103 Budowa placu zabaw w Podjuchach - Park Księdza Alberta Wilimskyego.
104 Poprawa jakości chodników i ciągów pieszych przy ul. 3 Maja oraz wzdłuż Al. Wyzwolenia.
105 Utwardzenie i odwodnienie ul. Regatowej.
106 Wygodny chodnik - Al. Piastów i jej okolice.
107 Modernizacja placu zabaw przy Pleciudze.
108 Wykonanie oświetlenia w ciągu ulic Rubież i Zyndrama z Maszkowic.
109 Przekształcenie parku leśnego "Klęskowo" w park miejski.
110 Przebudowa ul. Sułkowskiego.
111 Droga na Północ!: przywrócenie ciągłości szlaku pieszego na trasie Gocław – Stołczyn - Skolwin.
112 Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego.
113 Dokończenie układu komunikacyjnego w rejonie pl. Matki Teresy z Kalkuty oraz ul. Jana Chryzostoma Paska wraz z przebudową basenu przeciwpożarowego.
114 Przebudowa parku im. Stanisława Nadratowskiego.
115 Przebudowa ul. Grażyny.
116 Uzupełnienie oświetlenia ul. Rugiańskiej.
117 Remont ul. Ofiar Oświęcimia z budową chodników po lewej i prawej stronie oraz jej odwodnieniem (na odcinku od ul. Staszica do ul. Kadłubka).
118 Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Owocowej w Szczecinie na odcinku od dworca PKS do budynku policji.
119 Kompleksowa przebudowa ul. Żeńców i ul. Oraczy.
120 Stworzenie miejsc parkingowych na placu będącym własnością UM w rejonie dworca głównego PKP przy ul. Czarnieckiego 6 w Szczecinie.
121 Ul. Okulickiego - modernizacja chodnika po obu stronach ulicy.
122 Remont i modernizacja ul. Wiśniowy Sad w Szczecinie.
123 Renowacja elementów metalowych starych zabytkowych budynków w Szczecinie.
124 Ul. Derdowskiego przy j. Słonecznym - montaż sceny.
125 Utwardzenie nawierzchni końcowego odcinka ul. Wiosny Ludów i ułożenie chodnika.
126 Dokończenie infrastruktury drogowej wg niedokończonego projektu os. Kijewo.
127 Pomorzany - wymiana chodnika przy pętli Pomorzany i przy przystanku Smolańska.
128 Rewitalizacja Jeleniego Stawu.
129 Ul. Europejska - montaż ekranów dźwiękochłonnych lub barierek odgradzających jezdnię od chodnika.
130 Wymiana nawierzchni, wymiana chodników, postawienie słupków na ul. Bułgarskiej w Szczecinie.
131 Budowa chodnika dla pieszych - Dąbie ul. Słupska do rogu ul. Nowogardzkiej - ul. Tczewskiej.
132 Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Sczanieckiej 4, 5, 6.
133 Budowa ścieżki rowerowej łączącej osiedle Osów z osiedlem Arkońskie - Niemierzyn oraz systemem miejskich ścieżek rowerowych w ciągu ulic Wszystkich Świętych - Przyjaciół Żołnierza.
134 Modernizacja alejek parkowych w parku im. F. Chopina wraz z naprawą mostku w ciągu alejek parkowych.
135 Pomnik szczecinianki - powojenny portret kobiety osadniczki.
136 Poprawienie chodnika przy ul. Rostockiej.
137 Przebudowa ul. Grzybowej w Szczecinie.
138 Remont umocnienia brzegów strumyka Warszewiec (od ul. Judyma do ul. Wiosny Ludów) wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
139 Przebudowa/remont pętli autobusowej w Podjuchach.
140 Renowacja boiska sportowego oraz budowa boisk treningowych wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie, położonej przy ul. Orlej.
141 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy torach pomiędzy ul. Kablową a ul. Kniewską.
142 Budowa Świetlicy Osiedlowej z gotowych elementów kontenerowych na osiedlu Kasztanowym.
143 Całoroczne bezkolizyjne bezpieczne obejście jeziora Głębokiego.
144 Pomorzany - remont ciągu pieszego (schody i chodnik) przy ul. Legnickiej na osiedlu Wzgórze Hetmańskie.
145 Remont schodów przy ul. Legnickiej na osiedlu Wzgórze Hetmańskie.
146 Wysprzątanie i zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Andersena.
147 Wyasfaltowanie ul. Baczyńskiego.
148 Remont ciągu pieszego oraz schodów (ul. Dunikowskiego - Al. Powst. Wielkopolskich).
149 Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Budziszyńskiej.
150 Utwardzenie polbrukiem dzikiego parkingu pomiędzy pawilonami handlowymi przy ul. Budziszyńskiej i ogrodzeniem boiska sportowego.
151 Likwidacja hałasu spowodowanego niewłaściwym utrzymaniem torów tramwajowych na pętli przy ul. Budziszyńskiej.
152 Naprawa nawierzchni na ulicach wewnątrzosiedlowych przy ul. Budziszyńska 5, 6, 7, 8, 9.
153 Wymiana nawierzchni na chodniku prowadzącym z pętli tramwajowej na ul. Budziszyńskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Budziszyńskiej wraz z robotami towarzyszącymi.
154 Przebudowa i modernizacja przejścia podziemnego (Al. Wyzwolenia).
155 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sanitarnej w budynkach (Wielkopolska od nr 22 do 30).
156 Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Wilczej nr 30, 31 i 32 oraz ul. Tomaszowskiej.
157 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przyjaciół Żołnierza i ul. Czcibora.
158 Funkcjonalne połączenie os. Głębokiego i os. Pilchowo przez wykonanie ścieżki pieszej i rowerowej na przedłużeniu ul. Jaworowej do ul. Myślenickiej.
159 Poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego w obrębie osiedla Głębokie.
160 Kontynuacja inwestycji infrastrukturalnej polegającej na zakończeniu przebudowy ul. Pogodnej, ul. Orzechowej i ul. Kokosowej w Szczecinie.
161 Ścieżka spacerowa wraz ze schodami terenowymi łącząca ul. Żywiecką i ul. Makowską obok placu zabaw.
162 Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wiosny Ludów.
163 Wykonanie nawierzchni drogi ul. Dyngusowej, na odcinku pomiędzy ul. Sobótki i ul. Jasełkową.
164 Budowa nowych wybiegów dla psów.
165 Remont głównego ciągu komunikacyjnego w Parku Kasprowicza na odcinku od Pomnika Czynu Polaków do ul. Zaleskiego wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego ul. Zaleskiego.
166 Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Podbórzańskiej od ul. Widokowej do ul. Maciejkowej.
167 Parking przed kościołem (ul. Orla 12 - Kijewo).
168 Połączenie ul. Orlej z ul. Rysią (Kijewo).
169 Poszerzenie jezdni ul. Drukarskiej na odcinku bloku nr 1, 2, 3.
170 Remont chodnika ul. Księdza Biskupa Grzegorza z Sanoka na odcinku od ul. Mickiewicza do łącznika z ul. Reymonta (od numeru budynku 1 do 18).
171 Remont chodnika w ul. Siemiradzkiego.
172 Ul. Kwiatowa - budowa chodnika po obu stronach ulicy i oświetlenia wzdłuż chodnika.
173 Wytyczne do projektowania, budowy oraz eksploatacji urządzeń i elementów technicznej infrastruktury naziemnej i podziemnej Miasta Szczecina.
174 Zagospodarowanie i urządzenie terenu Park Leśny Klęskowo.
175 Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem i oświetleniem przy ul. Wiśniowej (Osów) w Szczecinie.
176 Bezpieczny chodnik w Płoni.
177 Budowa mieszkań socjalnych to obowiązek gmin.
178 Budowa placu zabaw dla dzieci, spełniającego wymogi bezpieczeństwa w Dzielnicy Dąbie.
179 Budowa profesjonalnego zespołu boisk do gry w tenisa (Żelechowa).
180 Modernizacja terenu miejskiego na którym obecnie funkcjonuje targowisko Rynek Dąbie w celu poprawienia bezpieczeństwa, wizerunku oraz jakości robienia zakupów przez mieszkańców Dąbia i okolic.
181 Nakładka asfaltowa ul. Kołbacka (Płonia).
182 Oświetlenie i chodnik dla ul. Sennej.
183 Naprawa chodnika wraz z lokalizacją nowych miejsc parkingowych na ul. Broniewskiego.
184 Remont chodnika ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia.
185 Remont ul. Perlistej.
186 Budowa asfaltowej drogi rowerowej jednokierunkowej po obu stronach Al. Piastów na odcinku od ul. Mieszka I (skrzyżowanie z Dąbrowskiego) do pl. Kościuszki.
187 Budowa Szczecińskiego Street Workout Parku.
188 Budowa ścieżki rowerowej na ul. Leszczynowej łączącej Zdroje ze ścieżką rowerową na ul Eskadrowej w stronę centrum Szczecin oraz ścieżkę rowerową na ul. Bat. Chłopskich łącząca Zdroje z os. Słonecznym
189 Plac zabaw dla dzieci, ul. Cicha (Dąbie).
190 Położenie asfaltu, budowa chodnika oraz oświetlenia ulicznego - ul. Modra.
191 Przebudowa ul. Hrubieszowskiej na odcinku od ul. Ku Słońcu do ul. Spiskiej.
192 Przywrócenie działalności biblioteki (może być skromna), pl. Matki Teresy z Kalkuty.
193 Uporządkowanie Złotego Szlaku na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do Urzędu Miejskiego.
194 Zakup i posadowienie świetlicy żeglarskiej składającej się z zestawu kontenerowego, ul. Stołczyńska 96.

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bop@um.szczecin.pl