Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Zespół ds. SBO 2017

VII - OSTATNIE posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

W poniedziałek 13 czerwca br. o godz. 17:00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin odbyło się ostatnie posiedzenie Zespołu ds. zasad SBO. Wypracowane przez Zespół reguły zostały wpisane do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, który procedowany będzie na sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 21 czerwca 2016 r. Projekt uchwały do pobrania: TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe zasady opracowane przez Zespół zostaną przyjęte w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin, po wejściu w życie ww. uchwały tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Protokół z posiedzenia Zespołu: POBIERZ

Zapis audio:


VI posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

W dniu 7 czerwca 2016 roku Zespół ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego obradował na VI posiedzeniu. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17:00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin.

Protokół z posiedzenia Zespołu: POBIERZ

Zapis audio:


V posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

V posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad SBO 2017 odbyło się 30 maja 2016 r. o godz. 17:00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin.

Protokół z posiedzenia Zespołu:  POBIERZ

Zapis audio:


IV posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

W dniu 23 maja br. o godz. 17:00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin odbyło się IV posiedzenie Zespołu ds. zasad SBO 2017.

Protokół z posiedzenia Zespołu: POBIERZ

Zapis audio:


III posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Zespół ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego obradował na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 16 maja br. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin.

Protokół z posiedzenia Zespołu: POBIERZ

Zapis audio:


 II posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

W dniu 9 maja br. o godz. 17:00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin Zespół spotkał się na II posiedzeniu poświęconym opracowaniu zasad SBO.

Protokół z posiedzenia Zespołu: POBIERZ

Zapis audio:


I posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 152/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2016 r. (zm. Zarządzenie Nr 197/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2016 r.), w dniu 5 maja br. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, odbyło się I posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Protokół z posiedzenia Zespołu: POBIERZ

Zapisy audio:


WYNIKI LOSOWANIA - REPREZENTACJA MIESZKAŃCÓW W ZESPOLE DS. SBO 2017

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w drodze publicznego losowania przeprowadzonego w dniu 31 marca 2016 r. na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, do składu Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zostali wybrani następujący Mieszkańcy Szczecina:

- P. Wojciech Krygier
- P. Jarosław Warchoł
- P. Małgorzata Zychowicz - Prus
- P. Piotr Bandurka
- P. Radosław Adamski
- P. Arkadiusz Lisiński
- P. Piotr Jasnowski
- P. Marek Kowalczyk

 

INFORMACJA O NABORZE MIESZKAŃCÓW DO SKŁADU ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA
I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 22 do 28 marca 2016 r. do godziny 24:00 trwać będzie nabór Mieszkańców Szczecina do prac w Zespole ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, którego zadaniem będzie w szczególności przygotowanie:

1) procedury zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez Mieszkańców projektów do realizacji; 
2) kryteriów, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty; 
3) harmonogramu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok; 
4) sposobu prowadzenia kampanii informacyjno - edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać w dniach od 22 do 28 marca 2016 r. na adres: sbo2017@um.szczecin.pl (do godziny 23:59 w dniu 28 marca 2016 r.) lub składać w wersji papierowej w sekretariacie Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ

Warunkiem zgłoszenia kandydata do składu Zespołu jest ukończenie 18 roku życia.

Nabór przedstawicieli Mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 31 marca 2016 r. o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Zespołu SBO 2017.

 

SPOTKANIE W SPRAWIE ZASAD SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Szanowni Państwo,

W dniu 9 marca 2016 r. (środa) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Szczecin z Zespołem ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mieszkańcami. Celem spotkania była dyskusja na temat zasad oraz kształtu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Zapisy audio ze spotkania:


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl