Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Głosowanie

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019: Oficjalne wyniki

Pomnik Krzysztofa Jarzyny, skatepark, a może ciąg pieszo – rolkowo – rowerowy wokół jeziora Goplana? Zobacz, które z projektów będą realizowane w Twojej dzielnicy.


W tegorocznej, szóstej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogli wybierać spośród 110 projektów. Zadania podzielone były na ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe, a każdy z głosujących dysponował 3 głosami: 1 na projekty ogólnomiejskie, 1 na projekty dzielnicowe duże i 1 na projekty dzielnicowe małe.

Do zagospodarowania było 9 milionów złotych.

W sumie w tym roku po weryfikacji wszystkich kart do głosowania, zarówno papierowych jak i elektronicznych w głosowaniu ważny głos oddało 21 591 mieszkańców, oddając 61 727 głosów.

Raport z głosowania - tylko ważne głosy:

Ogólna liczba głosujących – 21 591
Liczba głosujących papierowo – 248
Liczba głosujących elektronicznie – 21 343

Ogólna liczba głosów – 61 727
Liczba głosów papierowych – 709
Liczba głosów elektronicznych – 61 018

Poniżej przedstawiamy tegoroczne zwycięskie projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego:


WYNIKI SBO 2019

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE


1. CIĄG PIESZO-ROLKOWO-ROWEROWY WOKÓŁ JEZIORA GOPLANY - PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ TRASY WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA (2845 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE PÓŁNOC

1. PARK WARSZEWO-PODBÓRZ (2230 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE PRAWOBRZEŻE

1. SKATEPARK CHEŁMINEK (1 734 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE ŚRÓDMIEŚCIE

1. BUDOWA BOISKA PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ (1 629 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE ZACHÓD

1. ŚCIEŻKA OKÓLNA ASFALTOWA DO JAZDY NA ROLKACH, WROTKACH NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO W "BŁĘKITNEJ" POMORZANY (866 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE PÓŁNOC

1. EDUKACYJNY PLAC ZABAW (1 619 głosów)
2. ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA". (1 036 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE PRAWOBRZEŻE

1. LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM (1 885 głosów)
2. RÓŻANA FONTANNA (1 027 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE ŚRÓDMIEŚCIE

1. INSTALACJA ARTYSTYCZNA UPAMIĘTNIAJĄCA POSTAĆ KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA - SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW, IKONY POPKULTURY (1 020 głosów)
2. ROZBUJAJMY SZCZECIN - HAMAKI MIEJSKIE W PARKU ŻEROMSKIEGO I W PARKU KASPROWICZA (930 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE ZACHÓD

1. OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI SPACEROWEJ PRZY JEZIORZE SŁONECZNYM (639 głosów)
2. ŁAWKI "LEŻAKI" NA TERENIE KĄPIELISKA ARKONKA I PARKU KASPROWICZA * (481 głosów)* zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu SBO, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r., w przypadku wyboru do realizacji zadań małych o charakterze dzielnicowym możliwa jest realizacja wyłącznie jednego zadania z tego samego osiedla. W przypadku gdy w ramach jednej dzielnicy zwycięży zadanie z danego osiedla, kolejne zwycięskie zadanie, które otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu musi dotyczyć innego osiedla.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie:  www.sbo.szczecin.eu
 

SBO 2019: 28 września startuje głosowanie

Od piątku 28 września do piątku 12 października 2018 r. potrwa głosowanie na projekty, które zostały zakwalifikowane na listę do głosowania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W tym roku można wybierać spośród 111 projektów.

W tym roku mieszkańcy złożyli 173 projekty. Pozytywnie ocenionych zostało 111, 18 wycofanych przez autorów, odrzuconych z powodów formalnych 17, a odrzuconych po ocenie merytorycznej 27.

Teraz czas na głosowanie!

Głosowanie na projekty które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną rozpocznie się 28 września i potrwa do piątku 12 października 2018 r.

Jak głosować – krok po kroku

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Podział jest prosty: karty do głosowania podzielone są na te dla osób do 16 roku życia (które są poszerzone o rubrykę zgody rodzica, opiekuna na udział w głosowaniu) oraz te powyżej 16 roku życia.

Wszystkie głosy przysługujące mieszkańcowi uprawnionemu do głosowania należy oddać w jednorazowym głosowaniu.

Kto? Gdzie?

Głosowanie będzie odbywało się na stronie: www.sbo.szczecin.eu

W celu weryfikacji, a zarazem uwiarygodnienia naszego głosu konieczne będzie podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, telefonu komórkowego oraz imienia matki.

Uwaga! W elektronicznej karcie do głosowania w rubryce „numer telefonu komórkowego” ten sam numer telefonu można użyć maksymalnie 5 razy.

W głosowaniu można oddać maksymalnie 3 głosy: 1 na projekt ogólnomiejski, 1 na dowolny projekt dzielnicowy duży i 1 na dowolny projekt dzielnicowy mały.

W każdej kategorii jest również możliwość nieoddawania głosu wcale, więc np. jeśli zależy nam na oddaniu głosu na projekt ogólnomiejski, a nie chcemy głosować na pozostałe wystarczy zaznaczyć przy projektach dzielnicowe duże/małe przycisk „brak głosu”.

W tym roku kolejność projektów na kartach do głosowania wygląda tak:

1. Projekty dzielnicowe duże (Północ, Zachód, Prawobrzeże, Śródmieście),
2. Projekty ogólnomiejskie,
3. Projekty dzielnicowe małe (Prawobrzeże, Północ, Śródmieście, Zachód).

Po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu go, na podany numer telefonu zostanie przesłany kod weryfikacyjny, który należy wpisać w odpowiednim polu, by zakończyć głosowanie.

Gdzie głosować?

Głosować można za pośrednictwem Internetu na stronie www.sbo.szczecin.eu :

• samodzielnie, również w wybranych punktach, gdzie w wyznaczonych godzinach zostaną udostępnione komputery dla mieszkańców (rady osiedla, centra handlowe, organizacje pozarządowe)
• z pomocą pracownika Urzędu Miasta - w 5 wyznaczonych punktach lub BUDŻETObusie.

Dla osób zainteresowanych w 4 punktach stacjonarnych (Urząd Miasta Szczecin - pl. Armii Krajowej 1, filia urzędu na Prawobrzeżu - ul. Rydla39/40, Miejska Biblioteka Publiczna nr 25- ul. Ku Słońcu 76, DK Klub Skolwin- ul. Stołczyńska 163), centrach handlowych (w wyznaczonych dniach i godzinach) i BUDŻETObusie będą udostępnione formularze papierowe, które po zakończeniu głosowania zostaną wprowadzone, przez osoby upoważnione, do systemu elektronicznego.

UWAGA. Osoby, które: nie posiadają zameldowania, ale mieszkają w Szczecinie, nie posiadają zameldowania, ale mieszkają i studiują na terenie miasta lub nie posiadają zameldowania, ale mieszkają i uczęszczają do szkół na terenie miasta - mogą głosować WYŁĄCZNIE w 4 punktach stacjonarnych (Urząd Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1), filia urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla39/40), MBP nr 25 (ul. Ku Słońcu 76), DK Klub Skolwin (ul. Stołczyńska 163) centrach handlowych (w wyznaczonych dniach i godzinach) lub BUDŻETObusie. Weryfikacja uprawnienia do głosowania w tych miejscach będzie przeprowadzana przez pracownika urzędu na podstawie dokumentu tożsamości.

Szczegółowy harmonogram działań, miejsc do głosowania, trasa BUDŻETObusa, oraz szczegółowe informacje na temat SBO 2019 dostępne będą na stronie www.sbo.szczecin.eu

Uwaga! Jedna osoba może głosować tylko raz!

Zapraszamy!

SBO 2019: Za tydzień głosujemy!

Od 28 września do 12 października 2018 r. potrwa głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

To już pewne – dokładnie za tydzień będzie można zagłosować na projekty SBO. W tym roku wybierać można spośród 111 pomysłów, które zakwalifikowały się na listę do głosowania.
- Jakość projektów, które zgłosili mieszkańcy wciąż rośnie – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Zrealizowaliśmy jedno z najważniejszych wyzwań tegorocznej edycji.
Rok temu na liście do glosowania znalazło się 113 projektów ze zgłoszonych 202.
- To pokazuje jak wielką pracę wykonali mieszkańcy i zespół opiniujący, który pochylał się nad każdym projektem indywidualnie i dołożył wszelkich starań by jak najwięcej projektów miało szansę znalezienia się na liście – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Projekty są coraz lepiej przygotowane merytorycznie, ciekawe i różnorodne.

Projekty mają również swoje oficjalne numery porządkowe, pod którymi będzie można je odnaleźć na kartach do głosowania. Ich nadanie odbyło się 20 września br. na Jasnych Błoniach podczas publicznego losowania. Losowanie dotyczyło również kategorii, które w tym roku na listach do głosowania zostaną umieszczone w kolejności: dzielnicowe duże (Północ, Zachód, Prawobrzeże, Śródmieście), ogólnomiejskie, dzielnicowe małe (Prawobrzeże, Północ, Śródmieście, Zachód).

Jeszcze więcej narzędzi dla mieszkańców

- W tym roku by ułatwić promocję projektów wnioskodawcom, a mieszkańcom ich wybór zaplanowane zostały kolejne działania, na które zapraszamy w przyszłym tygodniu – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego.
Już w środę, 26 września w Domu Kultury 13 Muz o godz.17.00 w sali kominkowej odbędzie się spotkanie podczas którego autorzy projektów będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów mieszkańcom.
Również w przyszłym tygodniu ruszają konsultacje dla projektodawców organizowane przez platformę Wspieram.to.

- Spotkania poprzedzają start strony na której będą prezentowane i promowane projekty mieszkańców - dodaje Magdalena Błaszczyk. – Już dziś w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wnioskodawców do aktywnego promowania swoich projektów za pośrednictwem Wspieram.to.

Konsultacje odbędą się w Technoparku Pomerania (ul. Cyfrowa 6, budynek F3, 1 piętro) w dniach 24.09-26.09 w godzinach 10:00-18:00. Skorzystać z nich może każdy wnioskodawca, wybierając dogodny dla siebie czas.
- Jeżeli pragniecie by Wasz projekt został dopracowany z pomocą specjalistów Wspieram.to i zyskał jeszcze bardziej atrakcyjną oprawę, skorzystajcie ze szkolenia i zwiększcie swoje szanse na skuteczną promocję! – zachęca Dominka Zabrocka, ze Wspieram.to.

Listę projektów jest dostępna na stronie: www.sbo.szczecin.eu
 

LISTY ZADAŃ DO GŁOSOWANIA NA SZCZECIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019

W dniu 20 września 2018 r. odbyło się publiczne losowanie numerów porządkowych dla projektów, na które w tym roku będzie można oddać swój głos w edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Listy do głosowania dostępne są na stronie: www.sbo.szczecin.eu
 

 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 414/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania oraz zasad obsługi głosowania i weryfikacji głosów w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl