Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM

Zespół Opiniujący i Odwoławczy

SBO 2022: Zostań członkiem zespołu

Nabór kandydatów do zespołów społecznych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022: Zespołu Opiniującego oraz Zespołu Odwoławczego.

Zachęcamy mieszkańców, rady osiedli i organizacje pozarządowe do członkostwa w zespołach społecznych i aktywnego uczestnictwa w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Nabór kandydatów trwa od 28 maja do 11 czerwca 2021r.

Zespoły społeczne SBO pełnią ważną rolę w procesie weryfikacji projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego, tworzą je mieszkańcy Szczecina. Członkowie zespołów powoływani są przez Prezydenta Miasta Szczecin, a ich głównym zadaniem jest opiniowanie projektów i zatwierdzanie listy do głosowania oraz rozpatrywanie odwołań. Członkowie zapoznają się z każdym projektem, obradują na zdalnych posiedzeniach, organizowanych w dni robocze, w godzinach popołudniowych. Zespoły wykonają swoją pracę społecznie.

W skład Zespołu Opiniującego wchodzą: mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawicieli rad osiedli

- w liczbie nie więcej niż 5 osób z każdej grupy.

W skład Zespołu Odwoławczego wchodzą: autorzy zwycięskich inwestycji SBO oraz mieszkańcy posiadający doświadczenie w pracy w Zespole Opiniującym z ubiegłych edycji SBO

- w liczbie nie więcej niż 3 osoby z każdej grupy.

Więcej o weryfikacji i zadaniach zespołów społecznych SBO znajduje się na stronie sbo.szczecin.eu w zakładce weryfikacja https://sbo.szczecin.eu/weryfikacja-sbo-2022

Zapraszamy kandydatów do przesłania swojego zgłoszenia na odpowiednim formularzu:

do Zespołu Opiniującego:

FORMULARZ DLA MIESZKAŃCÓW
FORMULARZ DLA CZŁONKÓW RAD OSIEDLI
FORMULARZ DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

do Zespołu Odwoławczego:

FORMULARZ DLA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

Formularze dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.sbo.szczecin.eu w zakładce „do pobrania” oraz w formie papierowej w informacji znajdującej się w gmachu Urzędu Miasta Szczecin oraz w filii Urzędu.

Wypełniony formularz należy:

-  złożyć w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu,

- podpisać i przesłać z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu ePUAP,

- przesłać pocztą tradycyjną (o terminie decyduje data stempla pocztowego) – na adres:

Urząd Miasta Szczecin
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Termin zgłaszania kandydatów upływa 11 czerwca 2021 r.

Formularze dostarczone w innej formie niż wskazana lub po terminie pozostaną bez rozpoznania.
 

Kontakt: Biuro Dialogu Obywatelskiego
sekretariat: 91-4245-105 e-mail bdo@um.szczecin.pl
 

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/05/28 10:36:34, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2021/06/08 13:10:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2021/06/08 13:10:25 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2021/05/28 11:15:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2021/05/28 11:13:59 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/05/28 11:07:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2021/05/28 10:56:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2021/05/28 10:48:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2021/05/28 10:36:33 nowa pozycja