Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

Nagranie ze spotkania ewaluacyjnego w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 z dnia 1 grudnia 2014 r.

20141209.mp3

SPOTKANIE EWALUACYJNE W SPRAWIE SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

W dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) w godz. 17:00 do 20:00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbędzie się spotkanie ewaluacyjne w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Celem spotkania będzie podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, zebranie od mieszkańców uwagi, opinii i propozycji zmian, na podstawie których zostaną sformułowane wnioski i zalecenia dla przyszłych edycji Budżetu Obywatelskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK

Szanowni Mieszkańcy,

Dobiegły końca konsultacje społeczne dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Modernizacja schroniska dla zwierząt, nowe ścieżki rowerowe czy budowa boiska wielofunkcyjnego – to m.in. te inwestycje, które zostaną wpisane do budżetu miasta na rok 2015. Mieszkańcy po raz kolejny zdecydowali, na co wydać 5 milionów złotych. Zagłosowało prawie 50 tysięcy osób. 

Tegoroczna pula SBO została podzielona na 5 części. Na każdą z list do głosowania przypadał 1 milion złotych. Po podliczeniu i weryfikacji głosów wyniki przedstawiają się następująco:

Projekty Ogólnomiejskie:

1 miejsce
- Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu remontu i modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie – 7479 głosów. Szacunkowy koszt wskazany przez wnioskodawczynię - 320 tysięcy złotych. (projekt będzie realizowany w całości). 
2 miejsce - Rowerowa rewolucja - 20 ścieżek rowerowych w mieście – 3844 głosów. Szacunkowy koszt wskazany przez autora - 1 milion złotych (projekt będzie realizowany w części do wyczerpania puli).

Wyniki głosowania na wszystkie projekty ogólnomiejskieTUTAJ 

Dzielnica Śródmieście:

1 miejsce
- Budowa wybiegu dla psów w Śródmieściu Szczecina – 944 głosy. Szacunkowy koszt wskazany przez wnioskodawców – 150 tysięcy złotych (projekt realizowany będzie w całości)
2 miejsce - Remont chodnika i przystanków ul. Asnyka plus dodatkowe wiaty oraz uporządkowanie terenu zielonego pod kątem funkcjonalności i estetyki w tym rejonie – 742 głosy. Szacunkowy koszt wskazany przez wnioskodawczynię – 106 tysięcy złotych (projekt realizowany w całości)
3 miejsce - Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia – 570 głosy. Szacunkowy koszt wskazany przez autora – 700 tysięcy złotych (projekt będzie realizowany w ograniczonym zakresie do wykorzystania puli)

Wyniki głosowania na wszystkie projekty Dzielnicy Śródmieście: TUTAJ 

Dzielnica Zachód:

1 miejsce
- Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno - rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek – 4550 głosy. Szacunkowy koszt wskazany przez wnioskodawców – 629 102 zł (projekt realizowany w całości)
2 miejsce - Budowa boiska wielofunkcyjnego, chodników i zagospodarowanie terenu z infrastrukturą przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej w Szczecinie – 2326 głosów. Szacunkowy koszt wskazany przez autora - 674 520,28 zł (projekt realizowany będzie w części do wyczerpania puli)

Wyniki głosowania na wszystkie projekty Dzielnicy Zachód: TUTAJ

Dzielnica Prawobrzeże:

1 miejsce
- Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej – 2299 głosów. Szacunkowy koszt wskazany przez wnioskodawców – 890 tysięcy złotych

Wyniki głosowania na wszystkie projekty Dzielnicy Prawobrzeże: TUTAJ 

Dzielnica Północ

1 miejsce - Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej – 2059 głosy. Szacunkowy koszt wskazany przez wnioskodawców – 480 tysięcy zł (I etap) i 515 tysięcy zł (II etap) – razem 995 tysięcy złotych.

Wyniki głosowania na wszystkie projekty Dzielnicy Północ: TUTAJ 

Serdecznie dziękuję za Państwa zaangażowanie.

Piotr Krzystek
Prezydent Szczecina

INFORMACJA O FORMACH GŁOSOWANIA NA SZCZECIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

 • Głosowanie trwa od 01 do 21 października 2014 r.

 • Aby zagłosować potrzebny będzie numer PESEL.
   
 • Głosowanie na Szczeciński Budżet Obywatelski 2015 odbywać się będzie w formie elektronicznej – na specjalnie przygotowanym interaktywnym formularzu za pośrednictwem strony internetowej: konsultuj.szczecin.pl (dostępnym od 1 października od godziny 0:00 do 21 października do godziny 23:59:59), jak również w formie papierowej – za pomocą karty do głosowania - w wyznaczonych do tego punktach do głosowania:

1. Gmach główny Urzędu Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1):

- wejście środkowe, hall na parterze (urna do głosowania oraz stanowisko komputerowe, umożliwiające oddanie głosu za pośrednictwem Internetu);

- wejście boczne, sala 62 Biuro Obsługi Interesantów (urna do głosowania);
 

Głosować można w godzinach pracy Urzędu od 7:30 –16:00 od poniedziałku do piątku, a w dniu 21.10.2014 r. do godziny 23:59:59.

2. Filia Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39/40, Biuro Obsługi Interesantów (urna do głosowania oraz stanowisko komputerowe,umożliwiające oddanie głosu za pośrednictwem Internetu).

Głosować można w godzinach pracy Filii UM od 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

3. Siedziby Rad Osiedli, w godzinach pełnienia przez nie dyżurów (urny oraz możliwość oddania głosu w formie elektronicznej w Radach Osiedli, posiadających dostęp do Internetu). Więcej na: www.osiedla.szczecin.pl.

 • W głosowaniu na propozycje zadań przeznaczonych do realizacji można oddać maksymalnie dwa głosy, poprzez dokonanie wyboru jednego zadania z listy projektów ogólnomiejskich i jednego zadania z listy projektów dzielnicowych, przy czym głosujący sam dokonuje wyboru dzielnicy, w której chce oddać głos na wybrane zadanie.
   
 • W głosowaniu można zagłosować wyłącznie jeden raz, co oznacza brak możliwości zmiany oddanego głosu.
   
 • W głosowaniu internetowym formularz uniemożliwi oddanie więcej niż 2 głosów. Inaczej mówiąc, można zagłosować na maksymalnie dwa zadania, poprzez dokonanie wyboru jednego zadania z listy projektów ogólnomiejskich i jednego zadania z listy projektów dzielnicowych (nie można oddać 2 głosów na zadania ogólno miejskie, czy 2 głosów na zadania dzielnicowe).
  W wersji papierowej, jeśli głos zostanie oddany na więcej niż 2 propozycje, zostanie uznany za nieważny.
   
 • Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Szczecina, którzy ukończyli 16 rok życia, studenci (nieposiadający zameldowania, studiujący na terenie Szczecina, na podstawie legitymacji studenckiej) oraz uczniowie (nieposiadający zameldowania, uczęszczający do szkół na terenie Szczecina, na podstawie legitymacji uczniowskiej).
   
 • Studenci oraz uczniowie, którzy nie posiadają zameldowania na terenie Szczecina będą mieli możliwość oddania głosu jedynie w wersji papierowej, po okazaniu legitymacji studenckiej lub uczniowskiej w punkcie do głosowania. Uprawnienie do głosownia zostanie zweryfikowane przez osobę pełniącą dyżur w punkcie do głosowania, która zatwierdzi złożoną przez studenta/ucznia kartę do głosowania stosowną adnotacją o poprawności weryfikacji wraz z pieczęcią i podpisem.
   
 • Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia zakończenia głosowania na stronie internetowej: www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
   
 • Zadania, które uzyskały największą liczbę głosów na liście zadań ogólnomiejskich oraz listach zadań dzielnicowych, wybrane w głosowaniu do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, zostaną wpisane do projektu Budżetu Miasta Szczecin na rok 2015.

 • Z myślą o środowisku zachęcamy do oddawania głosu przez Internet!

 • Przez cały okres trwania głosowania można zadawać pytania, wysyłając email na adres: pytaniasbo2015@um.szczecin.pl, bądź dzwoniąc pod specjalny numer telefonu: 91 435 11 11, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
   
 • KARTA DO GŁOSOWANIA na Szczeciński Budżet Obywatelski 2015 do pobrania: TUTAJ
    
 • Materiały promocyjne Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 do pobrania:

                - ulotka: TUTAJ

                - plakat: TUTAJ

                - plansza: TUTAJ


ZAPIS AUDIO z publicznego losowania kolejności projektów złożonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, które odbyło się w dniu 18 września 2014 r. o godz. 17:00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

80005_1.mp3

PUBLICZNE LOSOWANIE KOLEJNOŚCI PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH SBO 2015

W dniu 18 września 2014 r. (czwartek) w godz. od 17:00 do 19:00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbędzie się publiczne losowanie kolejności projektów, które znajdą się na Listach zadań do głosowania w ramach tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (jednej listy o charakterze ogólnomiejskim oraz czterech list o charakterze dzielnicowym: dzielnica Północ, dzielnica Prawobrzeże, dzielnica Śródmieście, dzielnica Zachód). 

Spotkanie ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!

Zapis czatu na temat Budżetu Obywatelskiego 2015, który odbył się 24 czerwca o godz. 13:00.

BUDŻET OBYWATELSKI - SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

Mieszkańców Szczecina, zainteresowanych tematyką Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się 10 i 17 czerwca 2014 r. w godz. od 17:00 do 19:00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

W trakcie spotkań z pracownikami Urzędu Miasta będzie można dowiedzieć się więcej na temat tegorocznego naboru projektów oraz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego.


OGŁOSZENIE KONSULTACJI W SPRAWIE SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK

 2015 roku rusza kolejna edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miasto Szczecin po raz drugi serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych – każdy może zdecydować, na jakie inwestycje wydać 5 milionów złotych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje rozpoczną się 30 maja br.

Zasady konsultacji społecznych:

Zasady zostały opracowane przez Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, powołany Zarządzeniem Nr 172/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r., w skład którego weszli przedstawiciele Mieszkańców Szczecina, przedstawiciele Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radni Rady Miasta Szczecin oraz przedstawiciele Urzędu (urzędnicy byli pozbawieni prawa do udziału w głosowaniach). Prace trwały kilka tygodni. W ramach puli Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 (5 mln zł, podzielonych na pięć budżetów po 1 mln zł: ogólnomiejskiego oraz czterech dzielnicowych - dzielnica Północ, dzielnica Prawobrzeże, dzielnica Śródmieście, dzielnica Zachód) realizowane  będą wydatki inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej i  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje, w Biurze Obsługi Interesantów, filii UM przy ul. Rydla oraz w siedzibach Rad Osiedli (szczegółowe informacje o Radach Osiedli w Szczecinie na stronie: www.osiedla.szczecin.pl).

Harmonogram konsultacji:

 • 30 maja do 30 czerwca 2014 r.- składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 za pomocą Formularza Zgłoszeniowego,
 • w miarę wpływu formularzy, na bieżąco, nie później niż do 01 sierpnia 2014 r.-  ocena formalna i merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych oraz weryfikacja propozycji mieszkańców przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin,
 • 04 sierpnia do 29 sierpnia 2014 r. - przygotowanie przez Zespół Opiniujący wstępnych pięciu „List zadań do głosowania” (ogólnomiejskiej i czterech dzielnicowych) w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną,
 • 25 sierpnia do 05 września 2014 r. - spotkania z autorami zadań w celu naniesienia koniecznych zmian i uzupełnienia braków,
 • 08 września do 15 września 2014 r.- opublikowanie wstępnych „List do głosowania” z możliwością wniesienia do nich uwag przez autorów zadań,
 • 16 września do 30 września 2014 r.- przygotowanie przez Zespół Opiniujący ostatecznych „List zadań do głosowania”,
 • 01 października do 21 października 2014 r. - głosowanie mieszkańców.

Zasady:

 • zgłaszane projekty mogą obejmować tylko zadania inwestycyjne i nie mogą być one jednostkowo droższe niż 1 mln złotych (przykłady zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Gminie Miasto Szczecin oraz ich orientacyjny koszt znajdziesz:TUTAJ),
 • każdy projekt musi być zgodny z zadaniami i kompetencjami Miasta (wykaz zadań i kompetencji Miasta na prawach powiatu znajdziesz : TUTAJ),
 • wypełnione Formularze Zgłoszeniowe mieszkańcy przesyłają elektronicznie na adres: sbo2015@um.szczecin.pl, bądź składają w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, sala 62 Biuro Obsługi Interesantów, w Fili Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39/40, Biuro Obsługi Interesantów lub w siedzibach Rad Osiedli w godzinach pełnienia przez nie dyżurów. Formularz musi być przesłany w terminie, poprawny i kompletny (przykładowy wypełniony formularz znajdziesz: TUTAJ),
 • zgłoszone zadania zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez właściwe jednostki merytoryczne Urzędu Miasta. Następnie, po zakończeniu spotkań z autorami zadań w celu naniesienia koniecznych zmian i uzupełnienia braków, Zespół Opiniujący przygotuje pięć wstępnych „List zadań do głosowania” (ogólnomiejskiej i czterech dzielnicowych). Przed przygotowaniem ostatecznych „List zadań do głosowania”, autorzy będą mieli możliwość wniesienia swoich uwag. W ocenie merytorycznej pod uwagę brane będą m.in: możliwość realizacji zadania, jego lokalizacja oraz szacunkowy koszt,
 • prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Szczecina, którzy ukończyli 16 rok życia, studenci (nieposiadający zameldowania, studiujący na terenie Szczecina, na podstawie legitymacji studenckiej) oraz uczniowie (nieposiadający zameldowania, uczęszczający do szkół na terenie Szczecina, na podstawie legitymacji uczniowskiej),
 • głosowanie mieszkańców odbywać się będzie od dnia 01 października do dnia 21 października  2014 r. w wyznaczonych punktach oraz elektronicznie i polegać będzie na wypełnieniu oraz złożeniu Karty do głosowania. Lista punktów do głosowania podana zostanie do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.
 • w głosowaniu na propozycje zadań przeznaczonych do realizacji można oddać maksymalnie dwa głosy, poprzez dokonanie wyboru jednego zadania z listy projektów ogólnomiejskich i jednego zadania z listy projektów dzielnicowych, przy czym głosujący sam dokonuje wyboru dzielnicy, w której chce oddać głos na wybrane zadanie. W głosowaniu można zagłosować wyłącznie jeden raz, co oznacza brak możliwości zmiany oddanego głosu.
 • zadania z największą ilością głosów na poszczególnych „Listach zadań do głosowania”, których łączna wartość do realizacji z jednej listy nie przekroczy 1 mln zł, zostaną wpisane (jako zadania przewidziane do realizacji) do budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok,
 • przez cały okres realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok  będzie funkcjonował specjalny adres mailowy:  pytaniasbo2015@um.szczecin.pl oraz telefon: 91 435 1111, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowe informacje.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 225/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/05/30 08:47:06, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/12/15 09:35:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/12/15 09:35:28 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/12/10 13:19:58 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/12/10 13:19:06 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/12/10 13:18:25 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/20 08:23:57 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/20 08:19:13 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/20 08:16:20 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/20 08:12:56 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/20 08:12:27 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/20 08:11:12 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/20 08:09:03 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/12 13:40:12 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/12 13:39:05 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/12 13:38:05 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/12 13:29:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/12 13:29:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/12 13:29:11 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/12 13:28:48 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/12 13:27:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/12 13:26:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/10/22 10:40:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/10/01 08:41:47 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/10/01 08:07:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/10/01 07:49:18 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/10/01 07:48:23 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/10/01 07:47:40 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2014/09/30 15:44:07 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2014/09/30 15:38:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/30 15:05:02 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/30 15:03:32 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/30 15:03:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/09/30 11:45:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/09/30 11:43:30 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2014/09/30 08:35:20 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/29 13:59:09 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/29 13:56:45 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/29 13:44:55 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 15:10:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 15:08:57 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 15:08:46 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 15:07:54 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 14:13:32 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 13:26:22 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 13:23:03 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 12:37:48 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 12:33:38 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 12:02:29 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 12:00:53 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 12:00:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/26 11:09:26 modyfikacja wartości