Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 maja 2015 r. Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. zakończył swoje prace. Łącznie odbyło sie osiem spotkań. Wszystkie wypracowane przez Zespół zasady zostały wpisane do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nowej zakładki dedykowanej Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu na 2016 rok.   
 

VIII POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Spotkaniem w dniu 4 maja br. (poniedziałek) o godz. 17:00 (sala 161 Urzędu Miasta Szczecin)  Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. zakończył swoje  prace.

Zapis audio ze spotkania:

DM200045-04052015.mp3

Protokół z VIII posiedzenia Zespołu SBO 2016: TUTAJ

VII POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

W poniedziałek 27 kwietnia br. po raz siódmy obradował Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.. Soptkanie rozpoczęło się o godz. 17:00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin.

Zapis audio ze spotkania:

DM200044-27042015.mp3

Protokół z VII posiedzenia Zespołu SBO 2016: TUTAJ

VI POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. już po raz szósty obradował nad tematyką budżetu obywatelskiego w Mieście. Posiedzenie odbyło się w dniu 20 kwietnia br o godz. 17:00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin.  

Zapis audio ze spotkania:

DM200043-20042015.mp3

Protokół z VI posiedzenia Zespołu SBO 2016: TUTAJ

V POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

W dniu 13 kwietnia br. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin po raz piąty obradował  Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Zapisy audio ze spotkania:

mr80005-13042015.mp3
mr80010-13042015.mp3

Protokół z V posiedzenia Zespołu SBO 2016: TUTAJ

IV POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

W dniu 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyło się IV posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. 

Zapisy audio ze spotkania:

mr80005-23032015.mp3
mr80010-23032015.mp3

Protokół z IV posiedzenia Zespołu SBO 2016: TUTAJ 

III POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

III posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. odbyło się 23 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

 
Zapisy audio ze spotkania:

mr80005-23032015.mp3
mr80010-23032015.mp3

Protokół z III posiedzenia Zespołu SBO 2016: TUTAJ

II POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

II posiedzenie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok odbyło się 16 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Zapisy audio ze spotkania:

mr80005-10032015.mp3
mr80010-10032015.mp3

 Protokół z II posiedzenia Zespołu SBO 2016: TUTAJ

I POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

W dniu 10 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 16:30 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyło się I spotkanie Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Zapis audio ze spotkania:
 

mr80013c.mp3

Protokół z I posiedzenia Zespołu SBO 2016: TUTAJ

WYNIKI KONSULTACJI

Zestawienie propozycji, uwag i opinii zgłoszonych przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych - wyniki konsultacji do pobrania: TUTAJ

Protokół z publicznego losowania mieszkańców zgłoszonych do prac w Zespole ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok - w załączniku poniżej.

NABÓR MIESZKAŃCÓW DO SKŁADU ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA
I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 25 lutego 2015 r. do godziny 24:00 trwać będzie nabór Mieszkańców Szczecina do prac w Zespole ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, którego zadaniem będzie analiza uwag i propozycji zgłoszonych przez Mieszkańców w ramach konsultacji społecznych zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok przeprowadzonych w dniach od 29 stycznia do 28 lutego 2015 r., a w szczególności przygotowanie: 

1) procedury zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez Mieszkańców projektów do realizacji; 
2) kryteriów, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty; 
3) harmonogramu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok; 
4) sposobu prowadzenia kampanii informacyjno - edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego.

Kandydatów na przedstawicieli Mieszkańców można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszenia kandydata przesłanym drogą elektroniczną na adres: sbo2016@um.szczecin.pl lub w wersji papierowej, złożonej w sekretariacie Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia kandydata do pobrania: TUTAJ

Warunkiem zgłoszenia kandydata do składu Zespołu jest ukończenie 18 roku życia.

Wyłonienie czterech przedstawicieli Mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. o godzinie 17.00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin. Po zakończonym losowaniu odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Mieszkańców do zgłaszania swoich kandydatur.

Protokół z publicznego losowania mieszkańców do prac Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok TUTAJ
  

KOMUNIKAT 

W SPRAWIE TERMINU SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH
ZASAD SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2015 roku (czwartek) w godz. od 17:00 do 20:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Szczecina w ramach konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia Nr 12/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI W SPRAWIE ZASAD SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016


Na podstawie Zarządzenia Nr 12/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2015 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 29 stycznia 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Szczecin zwanego spotkaniem konsultacyjnym, którego termin zostanie podany do publicznej wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin,

2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą "Ankiety ewaluacyjnej II edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Szczecinie na 2015 rok", zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: sbo2016@um.szczecin.pl, bądź dostępnej w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2015/01/28 10:53:28, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2016/03/21 14:14:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2016/03/21 14:14:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/19 13:33:59 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/05/19 11:20:54 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/05/19 10:00:31 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/05/19 09:44:39 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/05/19 09:36:21 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/30 14:17:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/04/24 12:40:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/04/24 12:38:46 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/24 11:19:19 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/24 08:32:00 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/17 14:30:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/04/17 10:13:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/04/16 13:14:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/04/16 13:09:19 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/16 10:17:59 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/16 10:17:35 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/15 13:49:45 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/15 10:31:48 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/15 10:28:56 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/14 15:16:02 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/08 11:35:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/04/03 13:05:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/03 10:11:05 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/03 09:44:34 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/03 09:33:39 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/03 09:32:27 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/03 09:26:04 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/03 09:13:48 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/03 09:05:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/03 07:38:21 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/03 07:37:29 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/04/02 11:24:48 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/04/02 11:15:07 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/04/02 11:14:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/03/26 09:55:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/03/26 09:55:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/03/26 09:47:14 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/25 13:53:46 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/25 13:51:06 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/25 12:15:34 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/25 12:12:01 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/25 12:08:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/03/24 12:06:35 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/20 13:12:38 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/20 13:02:41 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/20 13:00:05 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/20 12:54:26 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2015/03/13 14:57:00 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/13 14:35:42 modyfikacja wartości