Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2013

WYNIKI KONSULTACJI

Szczecin, 29.10.2012 r.

Budżet 2013 – podsumowanie konsultacji

Do 15 listopada gotowy będzie projekt budżetu miasta na rok 2013. Po raz pierwszy w historii szczecińskiego samorządu dyskusja na temat budżetu odbywała się w formie konsultacji społecznych.

Konsultacje przeprowadzono na wniosek jednej z mieszkanek Szczecina, która zebrała wymaganą liczbę 400 podpisów. Odbywały się od 11 do 29 września. Miały formę trzech otwartych spotkań z mieszkańcami a ich celem było zebraniewniosków, uwag i opinii do budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok.

W ramach konsultacji powstała dedykowana im strona internetowa www.konsultuj.szczecin.pl.Umieszczono na niej materiały informacyjne w formie prezentacji, które dotyczyły:

 1. Procedury budżetowej
 2. Planowania wieloletniego
 3. Budżetu zadaniowego
 4. Planowania budżetowego
 5. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Ponadto, na stronie internetowej umieszczono: Program Szczecin 2020, ustawę o finansach publicznych, ustawę o samorządzie gminnymi oraz wnioski do budżetu na 2013 rok złożone przez Komisje Rady Miasta oraz Rady Osiedla. Jednocześnie uruchomiono adres: budzet2013@um.szczecin.pl, na który można było kierować wszelkie kwestie związane z konsultacjami.

Spotkania konsultacyjne przeprowadzono w dniach 19, 27 i 29 września. Wszystkie odbyły się w sali sesyjnej Rady Miasta. Oprócz mieszkańców, prezydenta miasta i urzędników zaproszono na nie niezależnych ekspertów z dziedziny finansów publicznych i zarządzania strategicznego. Byli to:

 1. Prof. dr hab. Stanisław Flejterski,
 2. Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki,
 3. Prof. dr hab. Marek Dylewski,
 4. Dr Sławomir Franek,
 5. Dr Marcin Będzieszak.

W każdym spotkaniu uczestniczyło, co najmniej dwoje z zaproszonych niezależnych ekspertów. Spotkania było nagrywane oraz transmitowane na żywo ze strony www.konsultuj.szczecin.pl. Pliki audio z zapisem przebiegu spotkań umieszczone zostały na stronie internetowej.

Ze sporządzonej listy obecności wynika, że w rozmowach na temat budżetu wzięło udział ok. 80 osób (48 w pierwszym spotkaniu, 20 w drugim, 11 w trzecim). Wszystkie zgłoszone podczas spotkań opinie, uwagi i wnioski mieszkańców zostały opisane w protokołach ze spotkań. Ponadto na adres mailowy wpłynęło 35 wniosków od mieszkańców a 75 wniosków w formie pisemnej złożono w trakcie trwania konsultacji. Dziś tj. 29 października 2012 roku na stronie konsultacji udostępnione zostały:

 1. Komunikat podsumowujący konsultacje społeczne
 2. Protokoły pisemne ze spotkań z mieszkańcami:

             * protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, przeprowadzonego w dniu 19.09.2012 r. 

             * protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, przeprowadzonego w dniu 27.09.2012 r.

             * protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, przeprowadzonego w dniu 29.09.2012 r.

         3. Wnioski od mieszkańców złożone w formie pisemnej bądź elektronicznej:

             * wniosek 1

Wszystkie wnioski były lub będą wzięte pod uwagę podczas narad dotyczących przygotowania projektu budżetu miasta na 2013 rok. Rezultat prac znany będzie 15 listopada. W tym dniu - oprócz projektu budżetu - przedstawione zostaną ponadto: projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletni Program Rozwoju Szczecina.

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Do końca września potrwają konsultacje społeczne na temat budżetu miasta na rok 2013.

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podpisał prezydent miasta. To odpowiedź na wniosek  obywatelski, który wpłynął w sierpniu do Urzędu Miasta. Konsultacje odbędą się  w okresie od 11 do 30 września 2012 r. Ich celem będzie zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących przyszłorocznego budżetu  Szczecina. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie trzech otwartych spotkań. Odbywać się one będą po godzinie 16 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w Urzędzie Miasta Szczecin. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 19 września o godz. 17.00 w sali sesyjnej Rady Miasta. Kolejne spotkania zaplanowano na dzień 27 września o godz. 17.00 oraz 29 września o godz. 12.00 w sali sesyjnej Rady Miasta.   

Zapis audio z pierwszego spotkania konsultacyjnego (19 września):

mr80005.mp3
mr80010.mp3

Zapis audio z drugiego spotkania konsultacyjnego (27 września):

mr80017.mp3
mr80022.mp3

Zapis audio z trzeciego spotkania konsultacyjnego (29 września):

29092012.mp3

Wszelkie kwestie związane z konsultacjami budżetu miasta na rok 2013 prosimy kierować na adres e-mail: budzet2013@um.szczecin.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA:

* I. Sprawdź, w jaki sposób powstaje projekt budżetuPROCEDURA BUDŻETOWA

* II. Budżet każdego roku musi być spójny z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami inwestycyjnymi Szczecina:  PLANOWANIE WIELOLETNIE

* III. Dlaczego budżet w takiej formule? BUDŻET ZADANIOWY

* IV. Sprawdź, z jakich elementów składa się budżet miasta, jakie przyjęto wskaźniki:  PLANOWANIE BUDŻETOWE

* V. Sprawdź, jakie zadania miasto będzie realizowało do 2015 roku: WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

* Program „Szczecin 2020”

* Ustawa o finansach publicznych

* Ustawa o samorządzie gminnym

* Ustawa o samorządzie powiatowym

* Wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa

* Wniosek Komisji ds. Edukacji

* Wniosek Komisji ds. Kultury

* Wniosek RO 01

* Wniosek RO 02

* Wniosek RO 03

* Wniosek RO 04

* Wniosek RO 05

* Wniosek RO 06

* Wniosek RO 07

* Wniosek RO 08

* Wniosek RO 09

* Wniosek RO 10

* Wniosek RO 11

* Wniosek RO 12

* Wniosek RO 13

* Wniosek RO 14

* Wniosek RO 15

* Wniosek RO 16

* Wniosek RO 17

* Wniosek RO 18

* Wniosek RO 19

* Wniosek RO 20

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/09/10 13:08:28, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/11/20 13:19:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/11/20 13:19:08 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/29 15:15:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/29 15:15:04 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/29 14:49:35 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/29 14:42:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/02 09:18:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/02 08:57:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/02 07:58:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/09/28 09:47:22 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/27 11:25:58 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/27 11:23:27 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/27 11:20:21 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/27 11:11:44 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/26 11:03:12 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/21 11:49:08 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/21 10:53:49 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/21 10:18:49 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/19 13:22:06 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/19 13:12:55 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/19 13:08:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 15:04:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 11:03:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 10:59:52 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 10:58:18 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 09:31:57 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/11 15:40:19 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/11 15:32:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/10 13:22:03 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/10 13:20:50 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/10 13:10:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/10 13:08:28 nowa pozycja