Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

WYNIKI KONSULTACJI

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w mieście Szczecin.

W terminie od 12 czerwca – 11 lipca 2014 r. przeprowadzono na prośbę Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) na terenie miasta Szczecin konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

We wskazanym terminie konsultacji nie wpłynęły od mieszkańców Szczecina żadne uwagi. Równocześnie, podczas konsultacji do SSOM wpłynęły uwagi z trzech JST: Stepnica, Świnoujście oraz Szczecin.
Większość uwag ma charakter redakcyjny oraz dotyczący struktury dokumentu. Ze względu na obszerność całości opracowania i konieczność zachowania przejrzystości dokumentu zaproponowano przeniesienie części opisów diagnostycznych do załącznika oraz przeredagowania misji Strategii ZIT.

Część uwag odnosi się w szczególności do stanu gospodarki morskiej oraz znaczenia inwestycji realizowanych na obszarze portu w Świnoujściu dla wzmacniania jej znaczenia dla rozwoju SOM. Zaproponowano wprowadzenie zapisu o zbyt niskim poziomie nakładów na szeroko rozumianą infrastrukturę portową, jako barierze rozwoju w relacji do innych portów południowego Bałtyku, w tym portów niemieckich. Zwrócono uwagę na zbyt wolno rosnącą konkurencyjność portów Szczecina i Świnoujścia w stosunku do portów bałtyckich, w tym portów niemieckich.

Gmina Stepnica zaproponowała uszczegółowienie zapisów dot. obiektów noclegowych, podmiotów gospodarki narodowej. Zgłoszono również dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja toru wodnego do Portu w Stepnicy do głębokości 4,5 m”. Gmina Stepnica, która jest właścicielem Portu Morskiego w Stepnicy ze środków własnych oraz dotacji w ramach RPO zmodernizowała port, w ramach którego m.in. został pogłębiony basen portowy do głębokości 4,5 m. Tor podejściowy, którego utrzymanie należy do Urzędu Morskiego w Szczecinie, posiada głębokość 4 m. Pogłębienie toru wodnego do 4,5 m pozwoli przyjmować w Porcie w Stepnicy większe jednostki, co przełoży się na rozwój gospodarczy SOM.
Zasadnicze uwagi przekazane przez GM Szczecin w szczególności odnoszą się do części diagnostycznej. W zakresie Diagnozy obszaru wsparcia czyli szczecińskiego obszaru funkcjonalnego, wskazano elementy o które powinna zostać jeszcze uzupełniona Strategia.
 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Szczecin zarządza przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta w okresie od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia 11 lipca 2014 r. dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Uwagi będą przyjmowane na piśmie za pomocą formularza złoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: bs@um.szczecin.pl, bądź dostępnego w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 246/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/06/12 10:19:33, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/07/23 10:49:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/07/23 10:49:23 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/23 10:49:04 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/23 10:48:55 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/23 10:46:51 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/12 10:25:36 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/12 10:24:41 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/12 10:23:07 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/12 10:19:32 nowa pozycja