Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034

Wydłużenie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz.485, z 2023 r. poz. 28, 1688), zawiadamiam:
o przedłużeniu na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034” do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00.

Formularz konsultacyjny, za pomocą którego należy zgłaszać opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji będzie dostępny:

 1. w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: https://konsultuj.szczecin.pl;
 2. w wersji papierowej, do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w Biurze Rewitalizacji pok. 246 II p.

Uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji należy dostarczać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres: br-sekretariat@um.szczecin.pl  
 2. w formie papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w Biurze Rewitalizacji pok. 246 II p. lub wysyłając na adres: Biuro Rewitalizacji, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: https://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034  oraz formularze konsultacyjne są dostępne do pobrania w załącznikach na dole strony.

Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Szczecin:

 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!


Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz.485, z 2023 r. poz. 28, 1688), zawiadamiam:
o rozpoczęciu na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można składać od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. do godz. 15:00. w następujący sposób:

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl;
 2. podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi:
  - w dniu: 15 marca w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979
  - w dniu: 21 marca w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979
 3. na spotkaniach otwartych zorganizowanych na każdym z podobszarów rewitalizacji:
  - 11 marca, godz. 17:00 – 19:00 – Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, bł. Królowej Jadwigi 43/U1;
  - 12 marca, godz. 17:00 – 19:00 – Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163;
  - 13 marca, godz. 17:00 – 19:00 – Klub Delta (filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie), ul. Racławicka 10;
  - 13 marca, godz. 17:00 – 19:00 – siedziba Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica, ul. Wojska Polskiego 246 (Tor Kolarski);
  a także podczas spotkania on-line w dniu 18 marca, godz. 17:00 – 19:00 – link do spotkania zostanie przesłany po uprzednim zgłoszeniu (minimum 1 dzień przed spotkaniem) chęci uczestnictwa na adres e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl.
 4. poprzez ankietę internetową, dostępną pod adresem: https://forms.gle/WbYotxyoLDWf95dC9
 5. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Rewitalizacji,
  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
 6. ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu konsultacji pod nr tel. 91 4351183).

W celu usprawnienia komunikacji, zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskigo / Biuro Rewitalizacji, wytworzono: 2024/02/20, odpowiedzialny/a: Agnieszka Ilczyszyn , wprowadził/a: Agnieszka Ilczyszyn, dnia: 2024/03/28 13:23:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/28 13:23:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/28 13:10:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/28 12:59:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2024/03/06 13:39:37 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/06 13:03:34 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/01 12:52:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/29 10:32:40 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/29 10:32:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/29 07:47:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/29 07:46:32 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/20 10:25:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/20 09:05:41 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/20 09:02:22 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/20 08:57:51 nowa pozycja