Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034

Konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034 zostały zakończone. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przebiegu konsultacji.
 

W terminie od dnia 20 lutego do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00 na terenie Gminy Miasto Szczecin odbywały się konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz.485, z 2023 r. poz. 28, 1688).

Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034. Mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem Programu, z kierunkami zmian dla poszczególnych obszarów rewitalizacji oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Wszystkie materiały wraz z formularzem zgłaszania uwag były dostępne do pobrania na stronie konsultuj.szczecin.pl.


W pierwszym terminie zaplanowanych konsultacji
- od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. do godz. 15:00 wnioski i uwagi do projektu dokumentu można było składać w następujący sposób:

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym), wysyłając je na adres e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl;
 2. podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy również udzielali wyjaśnień i odpowiedzi na pytania interesariuszy:
  - w dniu: 15 marca w godzinach 10:00 – 15:00 oraz
  - w dniu: 21 marca w godzinach 10:00 – 15:00
  pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979;
 3. na spotkaniach otwartych zorganizowanych na każdym z podobszarów rewitalizacji:
  - w dniu 11 marca w godzinach 17:00 – 19:00 w „Środku. Śródmiejski Punkcie Sąsiedzkim” przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 43/U1,
  - w dniu 12 marca w godzinach 17:00 – 19:00 w Domu Kultury „Klub Skolwin” przy ul. Stołczyńskiej 163,
  - w dniu 13 marca w godzinach 17:00 – 19:00 w Klubie Delta (filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie) przy ul. Racławickiej 10,
  - w dniu 13 marca w godzianch 17:00 – 19:00 w siedzibie Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica przy ul. Wojska Polskiego 246 (Tor Kolarski),
  a także podczas spotkania on-line w dniu 18 marca w godzinach 17:00 – 19:00 – link do spotkania był przesyłany zainteresowanym osobom po uprzednim zgłoszeniu (minimum 1 dzień przed spotkaniem) chęci uczestnictwa na adres e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl;
 4. poprzez ankietę internetową, dostępną pod adresem: https://forms.gle/WbYotxyoLDWf95dC9;
 5. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Rewitalizacji, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
 6. ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu konsultacji) pod nr tel. 91 4351183.

W celu usprawnienia komunikacji, rekomendowaną formą składania uwag i wniosków była droga elektroniczna.


Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Szczecin konsultacje społeczne zostały wydłużone do dnia 19 kwietnia do godziny 15:00.
W wydłużonym terminie wnioski i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji można było składać za pomocą formularza konsultacyjnego. Formularz był dostępny:

 1. w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: https://konsultuj.szczecin.pl;
 2. w wersji papierowej, do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w Biurze Rewitalizacji w pokoju numer 246 na drugim piętrze.

Uwagi należało dostarczać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres: sekretariat-br@um.szczecin.pl
 2. w formie papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w Biurze Rewitalizacji w pokoju numer 246 na drugim piętrze lub wysyłając na adres: Biuro Rewitalizacji, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

 

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji znajduje się tutaj: raport z konsultacji oraz do pobrania w załączniku na dole strony.
 

Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Szczecin:
e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl  
telefon: 91 424 58 34
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskigo / Biuro Rewitalizacji, wytworzono: 2024/02/20, odpowiedzialny/a: Agnieszka Ilczyszyn , wprowadził/a: Agnieszka Ilczyszyn, dnia: 2024/06/07 11:25:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ilczyszyn 2024/06/07 11:25:09 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/06/07 11:23:18 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/06/07 11:19:49 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/06/07 11:18:26 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/05/27 15:30:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/28 13:23:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/28 13:10:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/28 12:59:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2024/03/06 13:39:37 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/06 13:03:34 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/03/01 12:52:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/29 10:32:40 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/29 10:32:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/29 07:47:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/29 07:46:32 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/20 10:25:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/20 09:05:41 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/20 09:02:22 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/02/20 08:57:51 nowa pozycja