Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

WYNIKI KONSULTACJI

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w mieście Szczecin.

W terminie od 12 czerwca – 11 lipca 2014 r. przeprowadzono na prośbę Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) na terenie miasta Szczecin konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

We wskazanym terminie konsultacji nie wpłynęły od mieszkańców Szczecina żadne uwagi. Równocześnie, podczas konsultacji do SSOM wpłynęły uwagi z trzech JST: Stepnica, Świnoujście oraz Szczecin.
Większość uwag ma charakter redakcyjny oraz dotyczący struktury dokumentu. Ze względu na obszerność całości opracowania i konieczność zachowania przejrzystości dokumentu zaproponowano przeniesienie części opisów diagnostycznych do załącznika oraz przeredagowania misji Strategii ZIT.

Część uwag odnosi się w szczególności do stanu gospodarki morskiej oraz znaczenia inwestycji realizowanych na obszarze portu w Świnoujściu dla wzmacniania jej znaczenia dla rozwoju SOM. Zaproponowano wprowadzenie zapisu o zbyt niskim poziomie nakładów na szeroko rozumianą infrastrukturę portową, jako barierze rozwoju w relacji do innych portów południowego Bałtyku, w tym portów niemieckich. Zwrócono uwagę na zbyt wolno rosnącą konkurencyjność portów Szczecina i Świnoujścia w stosunku do portów bałtyckich, w tym portów niemieckich.

Gmina Stepnica zaproponowała uszczegółowienie zapisów dot. obiektów noclegowych, podmiotów gospodarki narodowej. Zgłoszono również dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja toru wodnego do Portu w Stepnicy do głębokości 4,5 m”. Gmina Stepnica, która jest właścicielem Portu Morskiego w Stepnicy ze środków własnych oraz dotacji w ramach RPO zmodernizowała port, w ramach którego m.in. został pogłębiony basen portowy do głębokości 4,5 m. Tor podejściowy, którego utrzymanie należy do Urzędu Morskiego w Szczecinie, posiada głębokość 4 m. Pogłębienie toru wodnego do 4,5 m pozwoli przyjmować w Porcie w Stepnicy większe jednostki, co przełoży się na rozwój gospodarczy SOM.
Zasadnicze uwagi przekazane przez GM Szczecin w szczególności odnoszą się do części diagnostycznej. W zakresie Diagnozy obszaru wsparcia czyli szczecińskiego obszaru funkcjonalnego, wskazano elementy o które powinna zostać jeszcze uzupełniona Strategia.
 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Szczecin zarządza przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta w okresie od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia 11 lipca 2014 r. dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Uwagi będą przyjmowane na piśmie za pomocą formularza złoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: bs@um.szczecin.pl, bądź dostępnego w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 246/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/06/12 10:19:33, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/07/23 10:49:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/07/23 10:49:23 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/23 10:49:04 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/23 10:48:55 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/23 10:46:51 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/12 10:25:36 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/12 10:24:41 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/12 10:23:07 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/12 10:19:32 nowa pozycja