Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028

Program ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028

 

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE. DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZONE UWAGI.

 

24 maja rozpoczyna się czas na zbieranie uwag i wniosków do projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.
Każdy może zgłaszać swoje uwagi i wnioski w terminie do 23 czerwca 2021 roku.

 

Program ochrony środowiska określi politykę ochrony środowiska dla Miasta Szczecin na najbliższe lata i jednocześnie będzie to kontynuacja działań realizowanych w ramach poprzedniego „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.

Projekt dokumentu składa się z oceny stanu środowiska miasta w obrębie wyznaczonych dziesięciu obszarów środowiskowych:
- zasoby przyrody,
- powierzchnia ziemi,
- zasoby geologiczne,
- wody i gospodarowanie wodami,
- jakość powietrza atmosferycznego,
- hałas,
- pola elektromagnetyczne,
- poważne awarie,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- gospodarka odpadami.

Na podstawie dokonanej oceny, określone zostały cele strategiczne i kierunki interwencji.
Załącznik do Programu stanowić będzie harmonogram proponowanych zadań przewidzianych do realizacji na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 lub w sposób ciągły.

 

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można składać przez 30 dni tj. od dnia 24.05.2021 r. do dnia 23.06.2021 r. w następujący sposób:
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pos@lemitor.com.pl
- podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi:
• w dniu: 09.06.2021 w godzinach 15.00-17.00
• w dniu: 10.06.2021 w godzinach 10.00-13.00
• w dniu: 16.06.2021 w godzinach 15.00-17.00
• w dniu: 17.06.2021 w godzinach 10.00-13.00
pod numerem telefonu: 71 325 25 90
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
- złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn, znajdujących się na pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie
- ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 91 435 1294 lub 91 424 5838).


W celu usprawnienia komunikacji, zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną.

Projekt Programu ochrony środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028, Harmonogram realizacji zadań Programu oraz mapy do Programu znajdują się pod adresem:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50836.asp?soid=CA6EFEC05DCB4A40BFAE611B54C06427

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/05/21 14:47:19, odpowiedzialny/a: Agnineszka Ilczyszyn, wprowadził/a: Agnieszka Ilczyszyn, dnia: 2021/09/23 09:58:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ilczyszyn 2021/09/23 09:58:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/09/23 09:38:26 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 15:13:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 15:10:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 15:06:50 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 15:02:53 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 14:47:19 nowa pozycja