Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014

Drodzy Szczecinianie,

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Mieszkańców Szczecina 2014.

Dzięki Państwa zaangażowaniu  w przyszłym roku powstanie Szczeciński Rower Miejski, a Staw Brodowski i jego okolica zmieni swoje oblicze.

Aktywne włączenie się we współdecydowanie o finansach miasta daje Państwu realny wpływ na to, jak będzie wyglądać i rozwijać się nasze miasto.

I za to zaangażowanie serdecznie dziękuję. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami tegorocznych konsultacji.

Już dziś także zapraszam do konsultacji w przyszłym roku.

Piotr Krzystek
Prezydent Szczecina


WYNIKI SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2014

 


Informacja o formach  głosowania na Szczeciński Budżet Obywatelski 2014

Głosowanie na Szczeciński Budżet Obywatelski 2014 odbywać się będzie w formie elektronicznej - za pośrednictwem strony internetowej: www.konsultuj.szczecin.pl, jak również w formie papierowej  - w wyznaczonych do tego punktach do głosowania

1. Gmach główny Urzędu Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1):

- wejście środkowe, hall na parterze (urna oraz stanowiska komputerowe, umożliwiające oddanie głosu za pośrednictwem Internetu);

- wejście boczne, sala 62 Biuro Obsługi Interesantów (urna);

- wejście od ul. Odrowąża, hall na parterze (urna);

2. Filia Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39/40, Biuro Obsługi Interesantów (urna ora stanowisko komputerowe, umożliwiające oddanie głosu za pośrednictwem Internetu).

3. Siedziby Rad Osiedli, w godzinach pełnienia przez nie dyżurów (urny oraz możliwość oddania głosu w formie elektornicznej w Radach Osiedli, posiadających dostęp do Internetu). Więcej na: www.osiedla.szczecin.pl .

KOMUNIKAT w sprawie zmiany formuły głosowania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2014

 

Mieszkańcy będa wybierać spośród blisko 300 propozycji zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego - taką dezycję podjął Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina.

Prezydent przychylił się do zgłaszanych sugestii i na posiedzeniu Zespołu Oceniającego w dniu 02 października br. przedstawiona zostanie propozycja, aby poddać pod głosowanie wszystkie realne projekty zgłoszone w ramach budżetu mieszkańców.

To dla nas wciąż nowa procedura, wspólnie się jej uczymy - mówi Piotr Krzystek. Niezmiernie cieszy mnie aktywność mieszkańców, którą potwierdza tak duża liczba zgłoszonych pomysłów.  

Do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 328 formularzy od mieszkańców. Głosowanie odbędzie się w dniach od 21 października do 8 listopada.

Ważny komunikat dot. publikacji projektów na stronie www.konsultuj.szczecin.pl

W związku z rozległą awarią informatyczną, która nastapiła w nocy z 24/25 września 2013 r. w najbliższych kilkunastu godzinach nie będą wprowadzone na stronę www brakujące projekty złożone w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mogą występować także przejściowe trudności w dostępie do projektów już udostępnionych. Przewidywany termin ponownego rozpoczęcia prac - 26 września po godzinie 13.00. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Budżet obywatelski - spotkanie dla mieszkańców.

Mieszkańców Szczecina, zainteresowanych tematyką Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Odbędzie się ono w środę, 11 września w Ogrodzie Miejskim Kany, przy wjeździe do miasta Trasą Zamkową.

Początek spotkania – godzina 17.00 W trakcie spotkania z pracownikami Urzędu Miasta będzie można dowiedzieć się więcej na temat tegorocznego naboru projektów oraz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego

Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 września w Klubie Delta na ul. Racławicka 10. Początek – godzina 17.00.

 

Wskaż, na co wydać 5 milionów.

  2014 roku rusza Szczeciński Budżet Obywatelski. Mieszkańcy będą partycypować w podziale środków. W związku z tym zapraszamy do wzięcia udziału   w konsultacjach społecznych – każdy może zdecydować, na jakie inwestycje wydać 5 milionów złotych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje rozpoczną się 2 września.

Zasady konsultacji społecznych:

Zasady zostały opracowane przez zespół, złożony z pracowników UM oraz przedstawicieli Rad Osiedli, w oparciu o doświadczenia innych miast. Prace trwały kilka tygodni. W ramach puli Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 (5 mln zł) realizowane  będą wydatki inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów, filii UM przy ul. Rydla i w siedzibach Rad Osiedli (szczegółowe informacje o Radach Osiedli w Szczecinie na stronie www.osiedla.szczecin.pl)

Harmonogram konsultacji:

 • 2 - 20 września – składanie przez mieszkańców propozycji za pomocą formularza zgłoszeniowego,
 • 20 - 23 września – ocena formalna wniosków,
 • 23 września - 7 października – weryfikacja propozycji mieszkańców przez jednostki merytoryczne UM,
 • 8 - 18 października – przygotowanie rekomendowanej „listy zadań”,
 • 21 października - 8 listopada – głosowanie mieszkańców.

Zasady:

 • zgłaszane projekty mogą obejmować tylko zadania inwestycyjne i nie mogą być one jednostkowo droższe niż 5 mln złotych (przykłady zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Gminie Miasto Szczecin oraz ich orientacyjny koszt znajdziesz: TUTAJ),
 • każdy projekt musi być zgodny z zadaniami i kompetencjami Miasta (wykaz zadań i kompetencji Miasta na prawach powiatu znajdziesz : TUTAJ),
 •  wypełnione Formularze Zgłoszeniowe mieszkańcy przesyłają elektronicznie na adres: sbo2014@um.szczecin.pl bądź składają w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, sala 62 Biuro Obsługi Interesantów, w Fili Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39/40, Biuro Obsługi Interesantów lub w siedzibach Rad Osiedli w godzinach pełnienia przez nie dyżurów . Formularz musi być przesłany w terminie, poprawny i kompletny,
 • zgłoszone zadania zostaną poddane ocenie formalnej, zaopiniowaniu przez właściwe jednostki merytoryczne Urzędu Miasta, zaś w trzecim etapie Zespół Oceniający przygotuje „Listę zadań”, które zostaną poddane pod głosowanie. Pod uwagę brane będą m. in: strategiczny wymiar projektu, jego wykonalność pod względem technicznym oraz atrakcyjność zadania,
 • głosować może każdy mieszkaniec Szczecina posiadający czynne prawo wyborcze w Szczecinie,
 • głosowanie mieszkańców odbywać się będzie od dnia 21 października do dnia 08 listopada 2013 r. w wyznaczonych punktach oraz elektronicznie i polegać będzie na wypełnieniu oraz złożeniu Karty do głosowania. Lista punktów do głosowania podana zostanie do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia głosowania."
 • mieszkańcy w głosowaniu powszechnym dokonują wyboru maksymalnie 3 zadań z „Listy Zadań”,
 • projekty z największą ilością głosów trafiają do Budżetu Miasta na 2014 rok,
 • każdy może oddać tylko jeden głos.

Więcej informacji na temat Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 znajdziesz w Mini Przewodniku oraz FAQ.

Zarządzenie Nr 363/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 sierpnia 2013 roku r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014.

Zarządzenie Nr 406/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego ds. oceny merytorycznej zadań zgłoszonych przez Mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w ramach konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 

Zarządzenie Nr 431/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014. 


Chcąc skorzystać z możliwości przesłania wiadomości w formie zaszyfrowanej na adres sbo2014@um.szczecin.pl zgodnej z przepisami o ochronie danych osobowych, należy wykorzystać poniższy certyfikat publiczny w formacie .cer.

Pobrany certyfikat należy zaimportować do swojego programu pocztowego, a następnie zaimportowanym certyfikatem zaszyfrować wysyłaną wiadomość.

Certyfikat do pobrania (w formacie .cer spakowany do .zip)


Dokumenty do pobrania:

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2013/08/20 10:36:41, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/08/11 08:10:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/08/11 08:10:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/11 08:06:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/10 14:46:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/11/20 13:10:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/11/13 11:47:53 modyfikacja wartości
Paweł Szczyrski 2013/11/12 14:58:19 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/11/12 14:09:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/11/12 14:06:08 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/11/12 14:02:22 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/10/24 13:28:14 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/10/21 14:34:21 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/10/18 14:56:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/10/18 13:24:55 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/10/14 15:01:06 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/10/14 14:47:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/10/03 12:06:03 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/10/03 12:05:46 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/10/03 11:40:46 modyfikacja wartości
Paweł Szczyrski 2013/09/26 09:14:58 modyfikacja wartości
Paweł Szczyrski 2013/09/25 12:26:48 modyfikacja wartości
Paweł Szczyrski 2013/09/10 12:14:30 modyfikacja wartości
Paweł Szczyrski 2013/09/10 10:50:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/09/03 08:46:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/09/02 14:15:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/09/02 14:14:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/09/02 14:13:11 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 15:20:50 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 15:17:37 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 15:16:01 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 15:14:47 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 15:12:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 15:08:55 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 15:06:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 14:58:54 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 14:55:39 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/30 14:41:25 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/28 15:10:53 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/28 15:10:33 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/27 15:24:07 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/22 12:25:18 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/21 08:54:27 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/21 08:30:01 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/21 08:28:28 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/08/21 08:04:56 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2013/08/20 10:36:41 nowa pozycja