Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Szybki Tramwaj – II etap

Konsultacje społeczne dotyczące „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU"

Raport z konsultacji społecznych dotyczących "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU".

SPOTKANIE KONSULTACYJNE PODSUMOWUJĄCE
W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU"

 

W dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godz. od 17:00 do 19:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyło się spotkanie konsultacyjne – podsumowujące organizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.

Protokół ze spotkania konsultacyjnego - podsumowującego z dnia 27 listopada 2017 r.

Zapis audio ze spotkania:

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU"

Na podstawie Zarządzenia Nr 320/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.

WARIANTY "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU"

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 01 września do dnia 31 grudnia 2017 r. w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Szczecin, zwanych dalej spotkaniami konsultacyjnym, których terminy zostaną podane do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin;

Spotkania konsultacyjne odbyły się:

- 5 października 2017 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w Centrum Kształcenia Sportowego (aula), ul. Rydla 49 w Szczecinie;

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z dnia 5 października 2017 r.

Zapis audio ze spotkania:- 10 października 2017 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w Klubie Delta, ul. Racławicka 10 w Szczecinie;

Zapis audio ze spotkania:

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z dnia 10 października 2017 r.
- 23 października 2017 r. w godz. od 17:30 do 19:30 w Szkole Podstawowej Nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie (sala 101), ul. Dąbska 105 w Szczecinie.

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z dnia 23 października 2017 r.

Zapis audio ze spotkania:

 

2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie proponowanych wariantów "Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Czekamy na Państwa uwagi i opinie, które można przesyłać drogą elektroniczną na ww. adres mailowy, jak rówież zgłaszać osobiście na spotkaniach konsultacyjnych.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/07/05 15:10:21, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/01/26 15:34:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2018/01/26 15:34:13 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2018/01/26 15:31:33 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/12/21 13:55:16 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/12/20 16:11:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/12/08 08:34:36 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/12/07 14:12:44 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/11/21 10:20:14 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/11/21 10:11:03 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/11/09 09:07:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/03 14:08:36 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/02 12:04:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/02 12:01:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/10/31 11:29:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/10/20 11:07:06 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/10/19 12:34:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/10/13 12:48:05 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/10/13 10:40:38 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/10/13 10:40:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/10/11 10:21:20 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/10/10 14:21:56 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/10/09 11:26:52 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/10/06 10:57:50 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/10/06 10:51:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/21 11:18:53 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/20 15:23:11 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/20 15:10:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/20 15:10:07 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/20 14:31:02 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/07/05 15:10:20 nowa pozycja