Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2013

WYNIKI KONSULTACJI

Szczecin, 29.10.2012 r.

Budżet 2013 – podsumowanie konsultacji

Do 15 listopada gotowy będzie projekt budżetu miasta na rok 2013. Po raz pierwszy w historii szczecińskiego samorządu dyskusja na temat budżetu odbywała się w formie konsultacji społecznych.

Konsultacje przeprowadzono na wniosek jednej z mieszkanek Szczecina, która zebrała wymaganą liczbę 400 podpisów. Odbywały się od 11 do 29 września. Miały formę trzech otwartych spotkań z mieszkańcami a ich celem było zebraniewniosków, uwag i opinii do budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok.

W ramach konsultacji powstała dedykowana im strona internetowa www.konsultuj.szczecin.pl.Umieszczono na niej materiały informacyjne w formie prezentacji, które dotyczyły:

 1. Procedury budżetowej
 2. Planowania wieloletniego
 3. Budżetu zadaniowego
 4. Planowania budżetowego
 5. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Ponadto, na stronie internetowej umieszczono: Program Szczecin 2020, ustawę o finansach publicznych, ustawę o samorządzie gminnymi oraz wnioski do budżetu na 2013 rok złożone przez Komisje Rady Miasta oraz Rady Osiedla. Jednocześnie uruchomiono adres: budzet2013@um.szczecin.pl, na który można było kierować wszelkie kwestie związane z konsultacjami.

Spotkania konsultacyjne przeprowadzono w dniach 19, 27 i 29 września. Wszystkie odbyły się w sali sesyjnej Rady Miasta. Oprócz mieszkańców, prezydenta miasta i urzędników zaproszono na nie niezależnych ekspertów z dziedziny finansów publicznych i zarządzania strategicznego. Byli to:

 1. Prof. dr hab. Stanisław Flejterski,
 2. Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki,
 3. Prof. dr hab. Marek Dylewski,
 4. Dr Sławomir Franek,
 5. Dr Marcin Będzieszak.

W każdym spotkaniu uczestniczyło, co najmniej dwoje z zaproszonych niezależnych ekspertów. Spotkania było nagrywane oraz transmitowane na żywo ze strony www.konsultuj.szczecin.pl. Pliki audio z zapisem przebiegu spotkań umieszczone zostały na stronie internetowej.

Ze sporządzonej listy obecności wynika, że w rozmowach na temat budżetu wzięło udział ok. 80 osób (48 w pierwszym spotkaniu, 20 w drugim, 11 w trzecim). Wszystkie zgłoszone podczas spotkań opinie, uwagi i wnioski mieszkańców zostały opisane w protokołach ze spotkań. Ponadto na adres mailowy wpłynęło 35 wniosków od mieszkańców a 75 wniosków w formie pisemnej złożono w trakcie trwania konsultacji. Dziś tj. 29 października 2012 roku na stronie konsultacji udostępnione zostały:

 1. Komunikat podsumowujący konsultacje społeczne
 2. Protokoły pisemne ze spotkań z mieszkańcami:

             * protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, przeprowadzonego w dniu 19.09.2012 r. 

             * protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, przeprowadzonego w dniu 27.09.2012 r.

             * protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, przeprowadzonego w dniu 29.09.2012 r.

         3. Wnioski od mieszkańców złożone w formie pisemnej bądź elektronicznej:

             * wniosek 1

Wszystkie wnioski były lub będą wzięte pod uwagę podczas narad dotyczących przygotowania projektu budżetu miasta na 2013 rok. Rezultat prac znany będzie 15 listopada. W tym dniu - oprócz projektu budżetu - przedstawione zostaną ponadto: projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletni Program Rozwoju Szczecina.

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Do końca września potrwają konsultacje społeczne na temat budżetu miasta na rok 2013.

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podpisał prezydent miasta. To odpowiedź na wniosek  obywatelski, który wpłynął w sierpniu do Urzędu Miasta. Konsultacje odbędą się  w okresie od 11 do 30 września 2012 r. Ich celem będzie zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących przyszłorocznego budżetu  Szczecina. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie trzech otwartych spotkań. Odbywać się one będą po godzinie 16 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w Urzędzie Miasta Szczecin. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 19 września o godz. 17.00 w sali sesyjnej Rady Miasta. Kolejne spotkania zaplanowano na dzień 27 września o godz. 17.00 oraz 29 września o godz. 12.00 w sali sesyjnej Rady Miasta.   

Zapis audio z pierwszego spotkania konsultacyjnego (19 września):

mr80005.mp3
mr80010.mp3

Zapis audio z drugiego spotkania konsultacyjnego (27 września):

mr80017.mp3
mr80022.mp3

Zapis audio z trzeciego spotkania konsultacyjnego (29 września):

29092012.mp3

Wszelkie kwestie związane z konsultacjami budżetu miasta na rok 2013 prosimy kierować na adres e-mail: budzet2013@um.szczecin.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA:

* I. Sprawdź, w jaki sposób powstaje projekt budżetuPROCEDURA BUDŻETOWA

* II. Budżet każdego roku musi być spójny z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami inwestycyjnymi Szczecina:  PLANOWANIE WIELOLETNIE

* III. Dlaczego budżet w takiej formule? BUDŻET ZADANIOWY

* IV. Sprawdź, z jakich elementów składa się budżet miasta, jakie przyjęto wskaźniki:  PLANOWANIE BUDŻETOWE

* V. Sprawdź, jakie zadania miasto będzie realizowało do 2015 roku: WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

* Program „Szczecin 2020”

* Ustawa o finansach publicznych

* Ustawa o samorządzie gminnym

* Ustawa o samorządzie powiatowym

* Wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa

* Wniosek Komisji ds. Edukacji

* Wniosek Komisji ds. Kultury

* Wniosek RO 01

* Wniosek RO 02

* Wniosek RO 03

* Wniosek RO 04

* Wniosek RO 05

* Wniosek RO 06

* Wniosek RO 07

* Wniosek RO 08

* Wniosek RO 09

* Wniosek RO 10

* Wniosek RO 11

* Wniosek RO 12

* Wniosek RO 13

* Wniosek RO 14

* Wniosek RO 15

* Wniosek RO 16

* Wniosek RO 17

* Wniosek RO 18

* Wniosek RO 19

* Wniosek RO 20

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/09/10 13:08:28, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/11/20 13:19:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/11/20 13:19:08 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/29 15:15:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/29 15:15:04 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/29 14:49:35 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/29 14:42:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/02 09:18:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/02 08:57:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/02 07:58:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/09/28 09:47:22 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/27 11:25:58 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/27 11:23:27 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/27 11:20:21 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/27 11:11:44 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/26 11:03:12 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/21 11:49:08 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/21 10:53:49 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/21 10:18:49 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/19 13:22:06 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/19 13:12:55 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2012/09/19 13:08:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 15:04:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 11:03:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 10:59:52 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 10:58:18 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/12 09:31:57 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/11 15:40:19 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/11 15:32:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/10 13:22:03 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/10 13:20:50 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/10 13:10:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/10 13:08:28 nowa pozycja