Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

 ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK

Zarządzeniem Nr 172/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Prezydent Miasta Szczecin powołał Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

Więcej na temat prac Zespołu w zakładce: Zespół ds. SBO 2015.

 

Znamy członków zespołu SBO 2015

W dniu 8 kwietnia w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyło się losowanie mieszkańców, którzy zgłosili swoje kandydatury do Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

Spośród 27 nadesłanych zgłoszeń wylosowano 6 osób:

  • P. Adrian Cerkowniak
  • P. Piotr Bandurka
  • P. Iwona Klimowicz
  • P. Michał Wilkocki
  • P. Dorota Markiewicz
  • P. Remigiusz Cieszyński

Oprócz wylosowanych mieszkańców w skład zespołu wejdzie także:

  • 4 przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • 4 przedstawicieli Rady Miasta Szczecin,
  • 2 urzędników (bez prawa głosu),

Prace zespołu będą miały charakter otwarty. Każdy zainteresowany mieszkaniec będzie miał możliwość wstępu i uczestnictwa w posiedzeniach zespołu.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się nabór Mieszkańców do składu Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

Poniżej prezentujemy listę Kandydatów, którzy zgłosili swój akces:

1. P. Adrian Cerkowniak
2. P. Damian Marchewka
3. P. Wojciech Banaszak
4. P. Elżbieta Wręczycka
5. P. Piotr Bandurka
6. P. Katarzyna Solarska
7. P. Iwona Klimowicz
8. P. Jacek Jastrzemski
9. P. Magdalena Zubkiewicz
10. P. Jakub Cieślicki
11. P. Ryszard Jankowski
12. P. Piotr Szeszko
13. P. Ziemowit Pawluk
14. P. Czesław Dziembaj
15. P. Paweł Lipiński
16. P. Michał Wilkocki
17. P. Anna Zielonka
18. P. Marta Marska-Błahy
19. P. Bartosz Raszkowski
20. P. Waldemar Dylewski
21. P. Łukasz Piotr Listwoń
22. P. Janusz Orylski
23. P. Dorota Markiewicz
24. P. Jerzy Wójtowicz
25. P. Łukasz Kadłubowski
26. P. Remigiusz Cieszyński
27. P. Hanna Michniewicz-Bach


Serdecznie zapraszamy
do udziału w publicznym losowaniu,
mającym na celu wyłonienie sześciu przedstawcieli Mieszkańców do składu Zespołu,
które odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. o godz. 18:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin. 


NABÓR MIESZKAŃCÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD FUNKCJONOWANIA
I WDROŻENIA SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 marca 2014 r. od godziny 18.00 do dnia 6 kwietnia 2014 r. do godziny 24.00 trwać będzie nabór Mieszkańców Szczecina do prac w Zespole ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, którego zadaniem będzie analiza uwag i propozycji zgłoszonych przez Mieszkańców w ramach konsultacji społecznych zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok przeprowadzonych w dniach od 15 stycznia do 24 lutego 2014 r., a w szczególności przygotowanie:

a) procedury zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez Mieszkańców projektów do realizacji; 

b) kryteriów, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty; 

c) harmonogramu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok; 

d) sposobu prowadzenia kampanii informacyjno - edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego.

Kandydatów na przedstawicieli Mieszkańców można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszenia kandydata przesłanym drogą elektroniczną na adres: bop@um.szczecin.pl lub w wersji papierowej, złożonej w sekretariacie Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Zgodnie z uchwałą Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 marca 2014 r., warunkiem zgłoszenia kandydata do składu Zespołu jest ukończenie 18 roku życia.

Wyłonienie sześciu przedstawicieli Mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2014 r. o godzinie 18.00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Mieszkańców do zgłaszania swoich kandydatur.

Załącznik nr 2: formularz zgłoszenia kandydata


Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r., które odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. (środa) w godz. od 17:00 do 19:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Celem spotkania będzie podsumowanie propozycji, uwag i opinii zebranych od mieszkańców podczas konsultacji dotyczących kształtu zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.


WYNIKI KONSULTACJI

Szanowni Państwo,

Dobiegły końca konsultacje społeczne dotyczące zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, które trwały od 15 stycznia do 24 lutego 2014 r. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nich udział, dzieląc się swoimi uwagami, propozycjami i opiniami odnośnie kształtu zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Doceniamy Państwa zaangażowanie oraz poświęcony czas.

Załącznik nr 1 - propozycje, uwagi i opinie zgłoszone podczas konsultacji społecznych;

Zapis audio z przebiegu spotkania konsultacyjnego w dniu 30 stycznia 2014 r.

mr80009-2014.mp3

Cz. 1 zapisu audio z przebiegu spotkania konsultacyjnego w dniu 1 lutego 2014 r.

mr80013-2014.mp3

Cz. 2 zapisu audio z przebiegu spotkania konsultacyjnego w dniu 1 lutego 2014 r.

mr80018-2014.mp3

 


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Szczecin zarządza przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 24 lutego 2014 r., a ich celem będzie zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się w dniu 30 stycznia 2014 r. (czwartek) w godzinach od 17.00 do 19.00 oraz w dniu 01 lutego 2014 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 12.00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1. 

2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz dostępnego w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 21/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Zarządzenie 35/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/01/14 14:24:11, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/07/30 11:37:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/07/30 11:37:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/07/30 11:13:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/28 11:08:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/28 09:36:28 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/28 09:15:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/28 09:14:21 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/23 10:05:37 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/23 10:05:23 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/22 13:09:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/04/09 09:23:56 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/09 08:34:55 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/09 08:32:16 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/09 08:30:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/08 08:37:56 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/08 07:51:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/07 12:44:44 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/07 12:43:12 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/07 12:42:53 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/07 12:41:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/07 12:38:04 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/04/07 12:26:28 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 10:20:35 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 09:58:22 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 09:23:58 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 08:56:40 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 08:53:12 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 08:36:02 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 08:10:03 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 08:03:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/27 22:59:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/27 22:56:38 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/27 12:04:20 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/27 12:03:38 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/27 12:02:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/27 12:00:35 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/27 11:59:45 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/27 11:51:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/27 08:57:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/26 09:51:11 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/20 10:48:55 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/19 09:11:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/18 12:02:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/06 12:46:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/06 10:52:22 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/06 10:51:17 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/06 10:38:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/02/25 08:12:16 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/01/31 09:04:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/01/30 13:20:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/01/28 15:16:16 modyfikacja wartości