Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konsultacje w sprawie egzaminu z topografii miasta dla taksówkarzy

Czy taksówkarze powinni zdawać egzamin z topografii miasta i przepisów lokalnych w zakresie transportu?

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów wprowadziła zmiany dotyczące również zawodu taksówkarza. W gminach do 100 tys. mieszkańców w ogóle zlikwidowano obowiązek szkolenia i egzaminu kierowców taksówek. Jednocześnie nowe przepisy przewidują w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców możliwość podjęcia przez radę gminy uchwały wprowadzającej obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem potwierdzającym znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy i kierowcę przez niego zatrudnionego. Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2014r. Chcemy Mieszkańców Szczecina zapytać o opinię w tej sprawie.

Konsultacje społeczne odbywać się będą od 31 października do 30 listopada 2013 r. Swoje zdanie na ten temat można wyrazić za pomocą formularza ankietowego dostępnego w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz znajdującego się poniżej formularza internetowego.

Komentarze i uwagi w ww. sprawie można przesyłać również pod adres poczty elektronicznej boi@um.szczecin.pl


Sprawozdanie z wyników konsultacji w sprawie egzaminu z topografii miasta dla taksówkarzy

Zostały zakończone konsultacje społeczne w sprawie egzaminu z topografii miasta dla taksówkarzy. Od 31 października do 30 listopada 2013 r. 337 osób odpowiedziało na pytanie: Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem w Szczecinie obowiązku ukończenia przez taksówkarzy szkolenia zakończonego egzaminem potwierdzającym znajomość topografii Szczecina oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie transportu taksówką? 

Swoje zdanie w tej sprawie można było wyrazić za pomocą formularza ankietowego dostępnego w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz formularza internetowego znajdującego się na stronie www.konsultuj.szczecin.pl. 

Wyniki głosowania przedstawiają zamieszczone poniżej wykresy

Ogółem głosujących: 337

Wykres przedstawiający procentowy podział głosów

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Wyniki głosowania cząstkowego (internetowego)

Komentarze

Logowanie użytkownika

Zamieszczane wpisy obowiązuje regulamin. Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi i szacunku dla cudzych poglądów. Państwa opinie podlegają archiwizacji i moderacji.

Kontakt z Administratorem - UWAGA. Prosimy o zachowanie domyślnego tytułu wiadomości.

Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się!