Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina

WYNIKI KONSULTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 487/14  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. przeprowadzono na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Szczecina w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r. Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie badania opinii mieszkańców miasta Szczecina poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.Uwagi przyjmowano na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesyłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: turystyka@um.szczecin.pl. Oprócz wypełnionych formularzy, część osób przekazało swoje uwagi mailem na adres Biura Strategii oraz w formie szerszych opracowań.

Wszystkie uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane. Znaczącą większość uwag uznano za uzasadnione – zarówno te natury redakcyjnej, jak i merytorycznej. Uwagi te zostaną w najbliższym czasie wprowadzone bezpośrednio do tekstu Programu. Część uwag o ogólnym charakterze, odnoszących się do stanu gospodarki w mieście oraz znaczenia inwestycji realizowanych na obszarze portu w Szczecinie pozostawiono do pogłębionej analizy wydziałów Urzędu Miasta Szczecin oraz bezpośredniego kontaktu z podmiotami zgłaszającymi.
Uwagi o wymiarze ponadregionalnym zostaną przekazane do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz do Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecin znajdziecie Państwo w Załączniku poniżej.

KONSULTACJE PROGRAMU TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 487/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Dokument do pobrania w załączniku poniżej.

Uwagi mieszkańców Miasta Szczecin będą przyjmowane na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesyłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: turystyka@um.szczecin.pl. Formularz zgłoszenia uwagi dostępny jest w załączniku poniżej.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/12/22 09:12:16, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2015/03/19 08:34:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2015/03/19 08:34:07 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/19 08:33:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/19 08:33:04 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:45:48 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:45:17 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:44:41 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:37:49 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:27:36 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:59:16 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:57:01 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:56:40 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:56:28 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:54:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/12/23 11:00:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/12/23 08:42:40 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/12/23 08:40:04 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/12/22 09:12:15 nowa pozycja