Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina

WYNIKI KONSULTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 487/14  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. przeprowadzono na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Szczecina w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r. Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie badania opinii mieszkańców miasta Szczecina poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.Uwagi przyjmowano na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesyłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: turystyka@um.szczecin.pl. Oprócz wypełnionych formularzy, część osób przekazało swoje uwagi mailem na adres Biura Strategii oraz w formie szerszych opracowań.

Wszystkie uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane. Znaczącą większość uwag uznano za uzasadnione – zarówno te natury redakcyjnej, jak i merytorycznej. Uwagi te zostaną w najbliższym czasie wprowadzone bezpośrednio do tekstu Programu. Część uwag o ogólnym charakterze, odnoszących się do stanu gospodarki w mieście oraz znaczenia inwestycji realizowanych na obszarze portu w Szczecinie pozostawiono do pogłębionej analizy wydziałów Urzędu Miasta Szczecin oraz bezpośredniego kontaktu z podmiotami zgłaszającymi.
Uwagi o wymiarze ponadregionalnym zostaną przekazane do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz do Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecin znajdziecie Państwo w Załączniku poniżej.

KONSULTACJE PROGRAMU TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 487/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Dokument do pobrania w załączniku poniżej.

Uwagi mieszkańców Miasta Szczecin będą przyjmowane na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesyłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: turystyka@um.szczecin.pl. Formularz zgłoszenia uwagi dostępny jest w załączniku poniżej.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/12/22 09:12:16, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2015/03/19 08:34:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2015/03/19 08:34:07 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/19 08:33:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/03/19 08:33:04 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:45:48 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:45:17 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:44:41 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:37:49 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 14:27:36 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:59:16 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:57:01 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:56:40 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:56:28 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/18 13:54:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/12/23 11:00:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/12/23 08:42:40 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/12/23 08:40:04 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/12/22 09:12:15 nowa pozycja