Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE. DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZONE UWAGI.

Ogłoszenie o przebiegu konsultacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz.485), zawiadamiam:

o rozpoczęciu na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych dotyczących projektu „Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można składać przez 30 dni tj. od dnia 23.11.2021 r. do dnia 23.12.2021 r. w następujący sposób:

1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: konsultuj.szczecin@gmail.com;

2. podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi:

  • w dniu: 27.11.2021 w godzinach 10.00-13.00
  • w dniu: 1.12.2021 w godzinach 16.00-18.00
  • w dniu: 4.12.2021 w godzinach 10.00-13.00
  • w dniu: 8.12.2021 w godzinach 17.00-19.00
  • w dniu: 11.12.2021 w godzinach 10.00-13.00
  • w dniu: 13.12.2021 w godzinach 15.00-17.00

pod numerem telefonu: 531 105 307;

3. na spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Szczecińskiej Agencji Artystycznej, al. Wojska Polskiego 64

4. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Rewitalizacji, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;

5. bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn, znajdujących się przy Urzędzie Miasta pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie;

6. ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 531 105 307).

W celu usprawnienia komunikacji, zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną.

W załączeniu Projekt „Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”, Formularz konsultacyjny oraz Ankieta.

Załączniki:

udostępnił: BDO, wytworzono: 2021/11/23 15:11:23, odpowiedzialny/a: Agnieszka Ilczyszyn, wprowadził/a: Agnieszka Ilczyszyn, dnia: 2021/12/29 13:20:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ilczyszyn 2021/12/29 13:20:53 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/12/06 09:53:34 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/12/06 09:41:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/11/25 10:39:21 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/11/23 15:23:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/11/23 15:11:23 nowa pozycja