Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Konsultacje projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028

Program ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028

 

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE. DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZONE UWAGI.

 

24 maja rozpoczyna się czas na zbieranie uwag i wniosków do projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.
Każdy może zgłaszać swoje uwagi i wnioski w terminie do 23 czerwca 2021 roku.

 

Program ochrony środowiska określi politykę ochrony środowiska dla Miasta Szczecin na najbliższe lata i jednocześnie będzie to kontynuacja działań realizowanych w ramach poprzedniego „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.

Projekt dokumentu składa się z oceny stanu środowiska miasta w obrębie wyznaczonych dziesięciu obszarów środowiskowych:
- zasoby przyrody,
- powierzchnia ziemi,
- zasoby geologiczne,
- wody i gospodarowanie wodami,
- jakość powietrza atmosferycznego,
- hałas,
- pola elektromagnetyczne,
- poważne awarie,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- gospodarka odpadami.

Na podstawie dokonanej oceny, określone zostały cele strategiczne i kierunki interwencji.
Załącznik do Programu stanowić będzie harmonogram proponowanych zadań przewidzianych do realizacji na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 lub w sposób ciągły.

 

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można składać przez 30 dni tj. od dnia 24.05.2021 r. do dnia 23.06.2021 r. w następujący sposób:
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pos@lemitor.com.pl
- podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi:
• w dniu: 09.06.2021 w godzinach 15.00-17.00
• w dniu: 10.06.2021 w godzinach 10.00-13.00
• w dniu: 16.06.2021 w godzinach 15.00-17.00
• w dniu: 17.06.2021 w godzinach 10.00-13.00
pod numerem telefonu: 71 325 25 90
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
- złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn, znajdujących się na pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie
- ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 91 435 1294 lub 91 424 5838).


W celu usprawnienia komunikacji, zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną.

Projekt Programu ochrony środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028, Harmonogram realizacji zadań Programu oraz mapy do Programu znajdują się pod adresem:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50836.asp?soid=CA6EFEC05DCB4A40BFAE611B54C06427

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/05/21 14:47:19, odpowiedzialny/a: Agnineszka Ilczyszyn, wprowadził/a: Agnieszka Ilczyszyn, dnia: 2021/09/23 09:58:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ilczyszyn 2021/09/23 09:58:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/09/23 09:38:26 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 15:13:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 15:10:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 15:06:50 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 15:02:53 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/05/21 14:47:19 nowa pozycja