Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Zasady głosowania

Zanim oddasz głos na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, zapoznaj się z zasadami głosowania:

1. Głosowanie trwa od 1 do 21 października 2015 r.

Głosowanie w Internecie oraz w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 (wejście prezydenckie, hol na parterze) zakończy się o godzinie 23:59:59 dnia 21 października br.

2. Aby zagłosować potrzebny będzie numer PESEL.

3. Prawo udziału w głosowaniu mają Mieszkańcy Szczecina, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat i którzy:

1) są zameldowani w Szczecinie,
2) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują w Szczecinie,
3) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują i studiują na terenie Szczecina,
4) nie posiadają zameldowana, ale zamieszkują i uczęszczają do szkół na terenie Szczecina.

4. Głosować można w formie elektronicznej oraz papierowej.

5. W formie elektronicznej mogą zagłosować wyłącznie osoby zameldowane w Szczecinie. Osoby nie posiadające zameldowania w Szczecinie, mogą zagłosować wyłącznie w wersji papierowej. W przypadku braku meldunku, oddanie głosu drogą elektroniczną spowoduje uznanie głosu za nieważny!      

6. Aby zagłosować w wersji elektronicznej potrzebny będzie numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z kodem autoryzacyjnym.
Uwaga! Z jednego numeru telefonu można zagłosować wyłącznie jeden raz podczas całego okresu głosowania tj. od 1 do 21 października.

Zagłosować można wyłącznie jeden raz, wybierając 1, 2 lub 3 projekty z listy dostępnych zadań. Oznacza to, że wypełniając formularz elektroniczny należy dokonać wyboru 1, 2 lub 3 projektów podczas jednej i tej samej sesji głosowania. Nie ma możliwości oddania głosu na każdy z trzech projektów podczas odrębnych sesji.

7. Mieszkańcy, studenci oraz uczniowie, którzy nie posiadają zameldowania na terenie Szczecina będą mieli możliwość oddania głosu jedynie w wersji papierowej, udając się osobiście do punktu do głosowania. W punkcie do głosowania nastąpi weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Szczecin pracownika Urzędu Miasta Szczecin. W tym celu należy posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, legitymację studencką bądź uczniowską.

Lokalizacja punktów do głosowania

8. W głosowaniu na propozycje zadań przeznaczonych do realizacji można oddać maksymalnie trzy głosy na zadania z dowolnej dzielnicy/dzielnic.

9.  Zagłosować można wyłącznie jeden raz, co oznacza brak możliwości zmiany oddanego głosu.

10. W głosowaniu internetowym formularz uniemożliwi oddanie więcej niż 3 głosów. Jeśli na karcie papierowej głos zostanie oddany na więcej niż 3 propozycje, zostanie uznany za nieważny.

11. Zmyślą o środowisku zachęcamy do oddawania głosu przez Internet!

12. Zasady głosowania zostały opracowane przez Zespół ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 składający się z radnych Rady Miasta Szczecin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz Urzędu. Przyjęte przez Zespół reguły mają zapewnić przejrzyste i obiektywne głosowanie.

13. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia zakończenia głosowania na stronie internetowej: konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

14. Zadania, które uzyskały największą liczbę głosów na poszczególnych „Listach zadań do głosowania” o charakterze dzielnicowym, których łączna wartość realizacji z jednej listy nie przekroczy 1,5 mln zł, zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok.

15. Wymagania techniczne odnośnie przeglądarki internetowej: Internet Explorer 9.0 + oraz aktualne wersje pozostałych popularnych przeglądarek (Chrome, Firefox, Opera, Safari).

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2015/09/25 12:59:08, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2015/10/19 10:14:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 10:14:53 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 10:13:58 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 10:13:40 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 10:10:21 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:59:13 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:51:15 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/10/19 09:36:32 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:33:23 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:33:01 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:31:18 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/29 15:04:57 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/28 09:58:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/25 14:56:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/25 14:51:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/25 14:48:40 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 14:39:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/25 13:19:38 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:18:16 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:15:22 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:13:30 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:10:51 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:00:04 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 12:59:07 nowa pozycja