Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Składanie propozycji

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

 • Wnioski do SBO 2017 można składać w dniach od 5 do 25 września 2016 r.
   
 • Kompletny i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy należy:

  - przesłać w wersji elektronicznej
  w formie skanu (plik PDF) oraz w wersji edytowalnej (plik WORD) na adres: sbo2017@um.szczecin.pl,

  lub

  - złożyć w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc:

  1) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1, sala nr 62) - w godzinach pracy Urzędu,
  2) w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu MIasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40) - w godzinach pracy Filii Urzędu,
  3) w siedzibach Rad Osiedli - w godzinach pełnienia przez nie dyżurów, zgodnie z informacją zawartą na stronie:http://osiedla.szczecin.pl,  

   
 • Formularz zgłoszeniowy jest dostępny:

  - w wersji elektronicznej - formularz zgłoszeniowy do pobrania.

  - w wersji papierowej: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta (Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, sala nr 62 ) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40 w Szczecinie), w godzinach pracy Urzędu, a także w siedzibach Rad Osiedli, w godzinach pełnienia przez nie dyżurów.

 

 • Każdy mieszkaniec Szczecina może złożyć nieograniczoną ilość wniosków do SBO 2017,

 

 •  W ramach SBO 2017 można składać propozycje zadań do zrealizowania o charakterze:

  - ogólnomiejskim, przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy Szczecina lub gdy miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednej dzielnicy Szczecina,

  - dzielnicowym, przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy Szczecina.

 

 •  W ramach zadań dzielnicowych obowiązuje podział na:

  - zadania dzielnicowe duże – tj. takie, których przewidywana minimalna wartość przekracza kwotę 122.500 zł, a których przewidywana maksymalna wartość nie przekracza kwoty 980.000 zł,

  - zadania dzielnicowe małe – tj. takie, których przewidywana wartość nie przekracza kwoty 122.500 zł.

 

 •  Wartość składanego zadania nie może przekroczyć w przypadku zadań:

  - ogólnomiejskich - 2.100.000 złotych,

  - dzielnicowych dużych - 980.000 zlotych,

  - dzielnicowych małych - 122.500 złotych.

 

 •  Należy także pamiętać, że ze środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 może zostać zrealizowane zadanie:

  - o charakterze inwestycyjnym,

  - należące do zadań własnych Miasta,

  - zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym na sprzedaż,

  - zgodne z kompetencjami Miasta,

  - ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,

  - możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,

  - którego szacunkowy koszt nie przekracza wartości, o której mowa powyżej,

  - zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

  - nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

  - niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego,

  - wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych pod warunkiem przedstawienia przez te podmioty pisemnej zgody dotyczącej powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania,

 

 • Ważne: liczba dodatkowych załączników w ramach składanego wniosku nie może przekroczyć 10 stron A4 w jednym pliku WORD lub PDF.


Przez cały okres realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok będzie funkcjonował specjalny telefon 91 435 11 11, pod którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje. Telefon czynny będzie w godzinach pracy Urzędu od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2016/08/29 11:44:33, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/09/09 08:27:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/09/09 08:27:44 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2016/08/29 13:17:13 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2016/08/29 13:17:00 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2016/08/29 13:16:16 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2016/08/29 12:15:38 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2016/08/29 12:10:22 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2016/08/29 12:01:35 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2016/08/29 11:50:18 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2016/08/29 11:44:32 nowa pozycja