Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Zespół Opiniujący i Odwoławczy

Nabór kandydatów do zespołów społecznych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023: Zespołu Opiniującego oraz Zespołu Odwoławczego

Zapraszamy mieszkańców, członków rad osiedli i organizacji pozarządowych do udziału w pracach zespołów społecznych i aktywnego uczestnictwa w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Nabór kandydatów trwa od 3 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2022r.


Zespoły społeczne SBO pełnią ważną rolę w procesie weryfikacji projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Głównym zadaniem członków zespołów jest opiniowanie projektów SBO i zatwierdzanie listy do głosowania oraz rozpatrywanie odwołań autorów. Członkowie zapoznają się z poszczególnymi wnioskami, które następnie opiniują na zdalnych posiedzeniach, organizowanych w dni robocze, w godzinach popołudniowych - pracę tę wykonują społecznie.

W skład Zespołu Opiniującego wchodzą:
• mieszkańcy,
• przedstawiciele organizacji pozarządowych
• oraz przedstawiciele rad osiedli

W skład Zespołu Odwoławczego wchodzą:
• autorzy zwycięskich projektów SBO
• oraz mieszkańcy posiadający doświadczenie w pracy w Zespole Opiniującym z ubiegłych edycji SBO.

Zapraszamy kandydatów do przesłania swojego zgłoszenia na odpowiednim formularzu.
Uwaga: udostępnia się 4 różne formularze:
1. dla kandydatów do Zespołu Opiniującego – w roli mieszkańca Szczecina
2. dla kandydatów do Zespołu Opiniującego – w roli przedstawiciela Rady Osiedla
3. dla kandydatów do Zespołu Opiniującego – w roli przedstawiciela Organizacji Pozarządowej
4. dla kandydata do Zespołu Odwoławczego
 

Formularze dostępne są w wersji elektronicznej:
• na stronie internetowej www.sbo.szczecin.eu w zakładce „DO POBRANIA”
• do pobrania w wersji programu Word lub w formacie PDF na dole tej strony

oraz w formie papierowej w punkcie informacji znajdującym się w gmachu Urzędu Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin) oraz w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40, 70-783 Szczecin).


Wypełniony formularz należy:

• złożyć w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu,
• podpisać i przesłać z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu ePUAP,
• przesłać pocztą tradycyjną (o terminie decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin


Formularze dostarczone w innej formie niż wskazana lub po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

Kontakt:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
sekretariat: 91 424 5105, e-mail bdo@um.szczecin.pl


 

udostępnił: BDO, wytworzono: 2022/06/01 14:49:43, odpowiedzialny/a: Agnieszka Ilczyszyn, wprowadził/a: Agnieszka Ilczyszyn, dnia: 2022/06/02 16:28:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ilczyszyn 2022/06/02 16:28:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/06/02 16:26:07 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/06/02 16:23:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/06/01 14:49:39 nowa pozycja