Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Zasady głosowania

Zanim oddasz głos na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, zapoznaj się z zasadami głosowania:

1. Głosowanie trwa od 1 do 21 października 2015 r.

Głosowanie w Internecie oraz w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 (wejście prezydenckie, hol na parterze) zakończy się o godzinie 23:59:59 dnia 21 października br.

2. Aby zagłosować potrzebny będzie numer PESEL.

3. Prawo udziału w głosowaniu mają Mieszkańcy Szczecina, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat i którzy:

1) są zameldowani w Szczecinie,
2) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują w Szczecinie,
3) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują i studiują na terenie Szczecina,
4) nie posiadają zameldowana, ale zamieszkują i uczęszczają do szkół na terenie Szczecina.

4. Głosować można w formie elektronicznej oraz papierowej.

5. W formie elektronicznej mogą zagłosować wyłącznie osoby zameldowane w Szczecinie. Osoby nie posiadające zameldowania w Szczecinie, mogą zagłosować wyłącznie w wersji papierowej. W przypadku braku meldunku, oddanie głosu drogą elektroniczną spowoduje uznanie głosu za nieważny!      

6. Aby zagłosować w wersji elektronicznej potrzebny będzie numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z kodem autoryzacyjnym.
Uwaga! Z jednego numeru telefonu można zagłosować wyłącznie jeden raz podczas całego okresu głosowania tj. od 1 do 21 października.

Zagłosować można wyłącznie jeden raz, wybierając 1, 2 lub 3 projekty z listy dostępnych zadań. Oznacza to, że wypełniając formularz elektroniczny należy dokonać wyboru 1, 2 lub 3 projektów podczas jednej i tej samej sesji głosowania. Nie ma możliwości oddania głosu na każdy z trzech projektów podczas odrębnych sesji.

7. Mieszkańcy, studenci oraz uczniowie, którzy nie posiadają zameldowania na terenie Szczecina będą mieli możliwość oddania głosu jedynie w wersji papierowej, udając się osobiście do punktu do głosowania. W punkcie do głosowania nastąpi weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Szczecin pracownika Urzędu Miasta Szczecin. W tym celu należy posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, legitymację studencką bądź uczniowską.

Lokalizacja punktów do głosowania

8. W głosowaniu na propozycje zadań przeznaczonych do realizacji można oddać maksymalnie trzy głosy na zadania z dowolnej dzielnicy/dzielnic.

9.  Zagłosować można wyłącznie jeden raz, co oznacza brak możliwości zmiany oddanego głosu.

10. W głosowaniu internetowym formularz uniemożliwi oddanie więcej niż 3 głosów. Jeśli na karcie papierowej głos zostanie oddany na więcej niż 3 propozycje, zostanie uznany za nieważny.

11. Zmyślą o środowisku zachęcamy do oddawania głosu przez Internet!

12. Zasady głosowania zostały opracowane przez Zespół ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 składający się z radnych Rady Miasta Szczecin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz Urzędu. Przyjęte przez Zespół reguły mają zapewnić przejrzyste i obiektywne głosowanie.

13. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia zakończenia głosowania na stronie internetowej: konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

14. Zadania, które uzyskały największą liczbę głosów na poszczególnych „Listach zadań do głosowania” o charakterze dzielnicowym, których łączna wartość realizacji z jednej listy nie przekroczy 1,5 mln zł, zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok.

15. Wymagania techniczne odnośnie przeglądarki internetowej: Internet Explorer 9.0 + oraz aktualne wersje pozostałych popularnych przeglądarek (Chrome, Firefox, Opera, Safari).

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2015/09/25 12:59:08, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2015/10/19 10:14:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 10:14:53 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 10:13:58 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 10:13:40 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 10:10:21 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:59:13 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:51:15 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/10/19 09:36:32 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:33:23 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:33:01 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/10/19 09:31:18 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/29 15:04:57 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/28 09:58:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/25 14:56:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/25 14:51:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/25 14:48:40 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 14:39:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/25 13:19:38 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:18:16 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:15:22 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:13:30 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:10:51 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 13:00:04 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/09/25 12:59:07 nowa pozycja