Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Weryfikacja projektów

Weryfikacja projektów została zakończona


Zakończyła się trzystopniowa weryfikacja projektów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, przeprowadzona w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zespołach społecznych.

  • W tym roku mieszkańcy złożyli 187 projektów.
  • 114  spośród nich zostało ocenionych pozytywnie.
  • Odrzucono w sumie 73 projekty, z czego 18 zostało wycofanych przez samych autorów.

Kolejność projektów na listach do głosowania została ustalona w drodze publicznego losowania.
Losowanie numerów porządkowych projektów odbyło się 5 listopada 2021 roku o godz. 17.00. w formie zdalnej i było transmitowane na żywo na oficjalnym profilu Biura Dialogu Obywatelskiego na Youtube oraz udostępnione na stronie www.sbo.szczecin.eu, a także na www.konsultuj.szczecin.pl.


  
 

Etapy weryfikacji projektów
Projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywalekskiego przechodzą kolejne etapy weryfikacji. Pomysły trafiają do właściwych merytorycznie jednostek miejskich, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość ich realizacji. Następnie projekty podlegają weryfikacji w Zespołach Społecznych SBO.


Etap I. Weryfikacja formalna
Weryfikację formalną projektów przeprowadza Biuro Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta, które sprawdza poprawność wniosków pod względem:
- sposobu i terminu złożenia projektu,
- poprawności i kompletności dokumentów,
- przyporządkowania do obszaru: ogólnomiejskiego lub lokalnego pod względem zgodności lokalizacji i puli środków,
- udzielenia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
- zgodności z zasadami dostępności dla mieszkańców.


Etap II. Weryfikacja merytoryczna
Weryfikacja merytoryczna ma na celu sprawdzenie możliwości realizacyjne projektów. To moment, w którym możliwe są zmiany, doprecyzowanie treści wniosków oraz kosztorysów. Projekty są poddawane szczegółowej analizie, a wszelkie konieczne zmiany konsultowane z wnioskodawcami. Ewentualne modyfikacje projektu dokonywane są w porozumieniu z liderką lub liderem projektu.
Jednostki miejskie opiniują wnioski według kryteriów merytorycznych m.in.:
- zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- możliwości realizacji we wskazanej lokalizacji,
- możliwości realizacji w określonym czasie,
- zgodności z kompetencjami miasta,
- kosztów realizacji pomysłu,
- zgodności ze strategiami i programami miasta,
- zgodności z zasadami dostępności dla mieszkańców.


Etap III. Weryfikacja w Zespołach Społecznych SBO
Po ocenie formalnej i merytorycznej, projekty mieszkańców są przekazane Zespołom Społecznym. Ich zadaniem jest zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo. Członkowie Zespołu zwrócą szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie są ogólnodostępne. Zespoły społeczne SBO to: Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy, które są powołane przez Prezydenta Miasta Szczecin.
Zadaniem Zespołu Opiniującego jest przygotowanie wstępnych oraz ostatecznych list zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i lokalnym w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną jednostek miejskich. Zespół Opiniujący tworzą przedstawiciele mieszkańców Szczecina, organizacji pozarządowych, Rad Osiedli Miasta Szczecin, Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.
Zadaniem Zespołu Odwoławczego jest rozpatrywanie odwołań autorów projektów od decyzji Zespołu Opiniującego o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie przez mieszkańców. Zespół Odwoławczy podejmuje decyzję o skierowaniu projektu do ponownej weryfikacji przez wydziały i biura Urzędu, bądź decyduje o ostatecznym odrzuceniu projektu. również
Zespół Odwoławczy tworzą przedstawiciele autorów zwycięskich projektów poprzednich edycji SBO, Przedstawiciele członków Zespołów Opiniujących poprzednich edycji SBO.
 

udostępnił: BDO, wytworzono: 2022/02/04 09:56:44, odpowiedzialny/a: Agnieszka Ilczyszyn, wprowadził/a: Agnieszka Ilczyszyn, dnia: 2022/03/03 11:18:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ilczyszyn 2022/03/03 11:18:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/02/07 12:46:13 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/02/07 12:45:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/02/07 12:45:16 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/02/07 12:44:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/02/07 12:37:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/02/04 14:58:09 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/02/04 12:35:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/02/04 10:50:04 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2022/02/04 09:56:43 nowa pozycja